Natuur

Natuur

Een veelvoorkomend misverstand is dat men denkt dat het omzetten van een geïsoleerd bedrijventerrein naar een dicht bebouwde woonwijk beter zou zijn voor de omgeving. Het Hocras bedrijventerrein heeft door zijn gerichte retail-activiteiten tot nu toe een geringe impact gehad op de omliggende natuur. Een volle wijk met school, 160 woningen en kleinere bedrijven op 4,6 hectare zal juist een enorme druk geven op de omliggende kwetsbare natuur, alsmede door toename van ongestructureerde verkeersbewegingen en een afname van de verkeersveiligheid.

Walden buurtgroep en de twee belendende natuur-organisaties van het Hocras-terrein, Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat (GNR), zien unieke kansen die zich maar eens in de circa 100 jaar voordoen om tot een gebalanceerde invulling van het bedrijventerrein te komen.  De Walden buurtgroep heeft gebiedsgerichte aanbevelingen opgesteld voor de ontwikkeling van het Hocras-terrein in Bussum. Lees hier onze aanbevelingen. U kunt het rapport hier downloaden.

Ambitiekaart Utrechtse heuvelrug (incl. ’t Gooi) door de Provincie Utrecht.

Neem de omgeving als uitgangspunt

Waar de gemeente en de eigenaar/projectontwikkelaar begrijpelijkerwijze een snelle -oplossing zoeken voor woningbouw en de school, bieden wij onze kennis en medewerking aan om tot een zorgvuldige plan-ontwikkeling van het Hocras-terrein te komen. Wij nemen hiervoor de omgeving als uitgangspunt.

De regio Gooi en Vechtstreek is 27.343 hectare groot en omvat ca. 110.000 huizen met ca. 244.000 inwoners. In het gewest staan ruim 20.000 bedrijven geregistreerd. De meeste natuurgebieden zijn eigendom van het Goois Natuurreservaat (ca 2700 ha) en Natuurmonumenten (ca 3300 ha), zo’n 22% van het totaal. In het Gooi is dit percentage hoger dan het landelijk gemiddelde (14%) vanwege een decennialang zorgvuldig beleid om het unieke Gooise landschap de meest noord-westelijke punt van de Utrechtse Heuvelrug — te beschermen. Het Gooi zou dan ook ingebed moeten worden in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, of zoals de Provincie Utrecht stelt: “de Heuvelrug strekt zich uit van het Gooimeer tot de Grebbeberg. Al ruim 150.000 jaar een eenheid sinds haar vorming in de ijstijd. Het huidige Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug beslaat maar een deel van de hele Heuvelrug: van Rhenen tot de A28. Hoog tijd om uit te breiden tot het Gooimeer. Daarom hebben verschillende partijen de handen ineengeslagen om de uitbreiding verder gestalte te geven”.

Verbindingszones zijn het sluitstuk van connectie van het Gooi met de Utrechtse Heuvelrug, waaraan de provincie werkt onder andere middels het project De Groene Schakel waarbij verschillende natuurverbindingen werden gerealiseerd (A1, A27). Een mogelijke natuurverbinding bij het Hocras-terrein zou het sluitstuk kunnen zijn om Bantam en -Spanderswoud met Cruysbergen te verbinden. Dit gaat verder dan de huidige dichte buis onder de weg weer open te maken. 

Conclusie: Wij vinden dat de actuele uitdagingen van de gemeente/eigenaar ingepast moeten worden in een langetermijnvisie voor het terrein waarmee een van de laatste ecologische barrières van de Utrechtse heuvelrug, de provinciale weg N236, kunnen worden ingepast in de planvorming.

Kaart Gooise ecologische hoofdstructuur (bron: Groene Schakel van de Provincie Noord-Holland. De verbindingszone over de N236 bij de Hocras staat wel aangegeven met een pijl. Met de (her)ontwikkeling van het Hocras-terrein is er een unieke kans om dit te realiseren. De cirkel rechtsboven geeft de ontwikkeling van het Hocras-terrein aan als kans om een toekomstbestendige ecologische verbinding te maken. De cirkel rechtsonder geeft de gemiste kans weer.

Varen over het Luye Gat

In het voorjaarsnummer van Spiegelschrift, het magazine van de Vereniging Vrienden van het Spiegel in…

Kieswijzer Hocras-terrein

De Walden buurtgroep heeft een kieswijzer samengesteld waarin we alle politieke partijen in de gemeente…

Een gemiste kans

In het BussumsNieuws, NaarderNieuws en MuiderNieuws van woensdag 2 maart 2022 wordt – in aanloop…

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter