Regionale aantrekkingskracht VO school is niet onderbouwd

Regionale aantrekkingskracht VO school is niet onderbouwd

De Walden Buurtgroep heeft eerder gewezen op de onlogische plaats van de VO school aan de rand van Gooise Meren. Ver weg van de bestaande woonkernen en verder weg van de nieuwe groeikern ‘De Krijgsman’ in Muiden is niet mogelijk. Oud-wethouder Eijbersen noemde destijds een belangrijk positief argument voor deze locatie, namelijk het regionale belang van de school. Dit argument werd herhaald door wethouder Kruijt in zijn voorstel aan de raad van 17 mei 2023. We zijn nu drie jaar verder en we vragen ons nog altijd af waar deze verwachting op is gebaseerd.

Het leerlingenbestand in totaal is voor onze gemeente redelijk goed in te schatten, maar dit geldt in mindere mate voor de individuele scholen. Zo is de populariteit van het Willem de Zwijger College de laatste jaren drastisch afgenomen: van 1013 leerlingen per 1 oktober 2015 naar 807 in 2021 en de instroom over deze periode halveerde.1 Samen met de Vitus Mavo staat de teller dit schooljaar iets boven de 800 leerlingen. Het Goois Lyceum ziet de leerlingenaantallen gestaag stijgen en het Vituscollege laat een redelijk constant beeld zien. Van alle VO leerlingen komt 75-80% uit de eigen gemeente en de rest van buiten waarvan het grootste deel uit Hilversum gevolgd door Laren.2

Om de aantrekkelijkheid van het Willem de Zwijger College op te krikken, is een sprong in het diepe genomen met een Montessorischool. In combinatie met de Virus Mavo moet het nieuwe Montessori Lyceum Gooise Meren een leerlingenmagneet worden! Voor het Hocras-terrein staat een schoolgebouw met een capaciteit voor 1200 leerlingen ingepland; dat is 50% meer dan het huidige leerlingenaantal. De veronderstelling is dat er van heinde en ver leerlingen hier naar toe zullen komen. Maar nog altijd komt zo’n 75% uit de eigen gemeente, aldus directeur Adels die hiervoor de inschrijvingen voor het aankomend schooljaar als bron gebruikte. Vanuit nieuwbouwwijk ‘De Krijgsman’ zullen de toekomstige leerlingen 15 kilometer (45 min) moeten fietsen, dwars door heel Gooise Meren. Van buiten komen de meeste leerlingen met de trein uit Amsterdam, gevolgd door Hilversum. Dit maakt de onhandige perifere ligging van de school voor de leerlingen uit de eigen gemeente meer dan goed, althans dat is de gedachte. Drie jaar na de uitspraak van Eijbersen hebben we nog altijd geen goede onderbouwing gezien van deze hoopvolle gedachte.

Noodzakelijk?
Is er onderzoek gedaan naar de validiteit dat deze school zoveel leerlingen van binnen en buiten de gemeente gaat aantrekken dat een school van deze omvang noodzakelijk is? Is het fair dat de leerlingen uit de eigen gemeente veel grotere afstanden moeten afleggen om les te volgen? Vanuit een financieel oogpunt stellen we de vraag of het in redelijkheid van de belastingbetalende inwoner van Gooise Meren gevraagd mag worden om 100% van de kosten te dragen terwijl omliggende gemeenten gratis en voor niets extra schoolcapaciteit zullen krijgen?

Dit artikel maakt deel uit van een trilogie over niet of onvoldoende onderbouwde uitspraken in dit project. Als eerste floot de bezwarencommissie het college en de eigenaar terug omdat ze hun besluit om de historische paardenstallen te slopen niet hebben onderbouwd. De tweede is het totaal gebrek aan financiële onderbouwing wat deze school en alle infrastructurele aanpassingen de belastingbetalende burger van de Gooise Meren gaat kosten. En nu als derde, de onderbouwing voor het enige positieve argument, het regionale belang van de school, voor de keuze van deze specifieke locatie ontbreekt.

1 Bron: Bestuursverslag Volant 2021

2 Bron: Allecijfers.nl, zie: Aantal leerlingen uit de gemeente Gooise Meren dat naar school gaat in de gemeente in schooljaar 2022-2023

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter