Wat gaat de nieuwe school op het Hocras-terrein de belastingbetaler kosten?

Wat gaat de nieuwe school op het Hocras-terrein de belastingbetaler kosten?

De gemeente is al sinds 2020 hard bezig met het maken van de plannen voor een nieuwe school, maar nog altijd ontbreekt de financiële onderbouwing. Het college wil het stedenbouwkundigplan voor het Hocras-terrein vóór het zomerreces door de raad persen. Nog geen week geleden vroeg een raadslid naar de financiële onderbouwing, maar het antwoord van de wethouder was, kort door de bocht, “dat komt later”. Bizar, na drie jaar hard werken kan de gemeente nog altijd geen greintje duidelijkheid geven. Ja, het is gecompliceerd, maar dat is juist de reden om wel dat inzicht te verschaffen. De raad kan niet besluiten zonder kosten- of investeringsplaatje: ons advies: Boter bij de vis!

Op 7 juni 2023 konden raadsleden vragen stellen aan de wethouder, Jelmer Kruijt. Pas kort op het bestuurlijke pluche kon Kruijt de meest vragen redelijk beantwoorden, behalve de eerste: Wat kost het? Later zou het financiële plaatje wel komen aldus de wethouder, maar graag nu de goedkeuring voor het stedenbouwkundigplan.

In deze vraag- en antwoordsessie kwamen toch significante details naar boven, en let wel deze lijst is verre van compleet:

* voor de versmalling van de Franse Kampweg en aanleg van een fietspad wordt zo’n 1,5 miljoen euro aan kosten verwacht. Het betreft hier alleen het stukje tussen de 2 rotondes;

* de bouwkosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen;

* de bouw van de school op het Hocras-terrein is 10% duurder in vergelijking tot een alternatieve zoals de Zanderijweg;

* de grond aan de Zanderijweg is gemeentegrond.

In het Integraal Huisvestingsplan 2017 (IHP) staat als normbedrag voor de nieuwbouw van een VO school 1800 euro per bvo. De nieuwbouwkosten zijn sinds die tijd met ruim 50% gestegen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor een VO school van 1200 leerlingen is een bvo van 8400 vierkante meter een minimum. Een simpel rekensommetje brengt de bouwkosten op 23-25 miljoen euro! Dit is alleen de bouw, dus exclusief de inrichting, grondaankopen, aanpassingen infrastructuur etc. etc.

Op basis van deze summiere informatie is hier sprake van veel geld, héél veel geld! De recente opmerking van VVD-wethouder Marshall over mogelijk belastingverhogingen voor de burger lijkt in dit Hocras-project een oorzaak te vinden. Het wekt dan ook onze verbazing dat de gemeenteraad het stedenbouwkundigplan zonder goede financiële onderbouwing bespreekt of zelfs gaat goedkeuren. Openheid in deze kwestie kan misverstanden, fouten of erger voorkomen. Niemand zit op een herhaling van 2019 te wachten, toen het hele schoolvernieuwingstraject werd stilgelegd vanwege de onverwacht hoge kosten van tijdelijke huisvesting tijdens de gewenste renovatie van de VO scholen.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter