Coup de commune

Coup de commune

Na de bekendmaking van de fusie van GDP/Hart van BNM ontstond er een instabiele situatie in het college van B&W en in de gemeenteraad van Gooise Meren. D66 stapte uit de coalitie, wethouder Hendriks stapte op, wethouder Luijten wordt burgemeester van Heemskerk en de raad beraadde zich over de nieuwe situatie. ‘Never waste a good crisis’, zoals de Engelsen zeggen en het gehalveerde – demissionaire – college ramt er nog snel een paar significante besluiten door, slechts enkele dagen voor er drie nieuwe wethouders zullen worden beëdigd. We zien dit als een machtsgreep in het klein, ofwel een ‘coup de commune’.

Even een kort resumé: Op 3 oktober 2022 kwam het nieuws naar buiten dat de lokale partijen GPD en Hart voor BNM gaan fuseren. De krachtenbundeling moet leiden tot een betere realisatie van de gedeelde ambities en het lokale geluid krachtiger te laten doorklinken in de gemeenteraad en het college van B&W. Medio oktober werd bekend dat wethouder Luijten burgemeester wordt van Heemskerk. Op 26 oktober trad de D66 uit de coalitie en stapte wethouder Hendriks per direct op. Eén (!) dag eerder, toen Hendriks ook wel wist dat zijn tijd er op zat, besloot het college van B&W de paardenstallen op het Hocras-terrein niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.

In een eerder artikel op deze website hebben we onze verbazing uitgesproken over dit ‘sloop’besluit. De gemeente heeft drie gerenommeerde partijen om advies gevraagd, zij oordeelden eensluidend dat de historische paardenstallen een monumentale status verdienen. Het college legt al die adviezen naast zich neer en besluit op 25 oktober anders, simpelweg omdat de eigenaar/projectontwikkelaar het niet wil. Als belanghebbenden in een goede herontwikkeling van het Hocras-terrein heeft de Walden buurtgroep een bezwaar ingediend tegen dit besluit. Wij staan voor het behoud van de cultuurhistorische waarde van de unieke renbaanstallen door renovatie en een nieuwe invulling (placemaking) in de nieuwbouwplannen. Ons hele bezwaarschrift is hier te lezen.

Op 28 november, twee (!) dagen voor de beëdiging van drie nieuwe wethouders, tekenen de projectontwikkelaar en waarnemend GroenLinks wethouder Boudewijnse een anterieure overeenkomst (zie hier het krantenbericht). Hierin staat hoe de twee samenwerken om de herontwikkeling van de Hocras-locatie te realiseren. Wethouder Boudewijnse neemt ‘even de zaken waar’ en zij tekent een zo belangrijke overeenkomst. Vanwaar die haast? De nieuwe wethouder en portefeuillehouder van dit project (naar later blijkt Jelmer Kruijt van GDP/Hart) staat spreekwoordelijk al in de startblokken en daar kan blijkbaar niet op worden gewacht! Vandaar ‘coup de commune’.

In het college van B&W worden de zaken zo verdeeld dat er geen schijn van belangenverstrengeling is. Dat wethouder Schimmel zich nadrukkelijk niet bemoeit met het muziekonderwijs, vanwege zijn belangen in de Gooische muziekschool, is bekend. Bizar in dit geval is dat wethouder Boudewijnse, als ex-lerares aan het Willem de Zwijger College, de schijn van belangenverstrengeling op zich laad door een overeenkomst te ondertekenen waarin een nieuw schoolgebouw voor het Willem zo centraal staat.

In de brief van het college van B&W van 20 maart 2020 over de herontwikkeling van het Hocras-terrein staat: “Wij leggen met deze brief de afspraken vast die door partijen zijn gemaakt voor de komende fase van planvorming, te weten tot en met de oplevering en vaststelling van het stedenbouwkundig plan. Indien partijen besluiten daarna verder samen te werken bij de herontwikkeling van het terrein, zullen partijen hiervoor een (anterieure) overeenkomst sluiten.” Voor zover wij weten is van een vaststelling helemaal géén sprake, de raad heeft in een thema-uur een eenzijdige en gekleurde presentatie gekregen, maar er is nog niets vastgesteld.

De Walden buurtgroep plaatst grote vraagtekens bij deze gang van zaken. Hier wordt misbruik gemaakt van een chaotische politieke situatie! In plaats van regeren lijkt dit meer op rancune tegen een fusie van twee lokale partijen om nog snel een paar zaken er doorheen te drukken!

Bij de buurtbijeenkomsten (inmiddels 2 jaar geleden) zijn omwonenden en belanghebbenden ‘betrokken’ geweest bij het maken van een stedenbouwkundig plan. Niets is minder waar! Wij noemen het slecht of slechts geïnformeerd in plaats van betrokken. De gemeenteraad lijkt een vergelijkbare rol te krijgen om de besluiten van het college te accorderen en verder niets. Het ontwikkelingsplan van het Hocras-terrein wordt in kleine stukjes door de gemeenteraad gerommeld.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter