Participatie

Participatie

De Rekenkamer van de Gemeente Gooise Meren heeft in juli 2021 onderzoek gedaan naar het participatieproces in de gemeente. De aanbevelingen en conclusies wil de Walden buurtgroep graag in het Hocras-proces realiseren in nauwe samenwerking met de alle hierboven genoemde stakeholders, de eigenaar en de gemeente. Nu is het participatieproces verwarrend.

Dat werd duidelijk bij het optreden van eigenaar en gemeente. Wij zagen een eigenaar/projectontwikkelaar die verschillende keren met directe omwonenden in een open gesprek is gegaan en de intentie heeft het gebied mooi te maken en daartegenover een gemeente die niet duidelijk sturend aanwezig is op basis van de verschillende beleidsinstrumenten en afspraken die zij zelf in handen heeft. Dit resulteerde in frustratie en verwarring.

Ons doel is dat de gemeenteraad met een zorgvuldige en verstandige notitie van uitgangspunten komt die recht doet aan de plek en de omgeving, actuele mondiale vraagstukken die een lokale vertaling nodig hebben zoals biodiversiteits- en klimaatproblematiek, toekomstige generaties van Gooiers, en de eigenaar nieuwe inzichten geeft. Zo’n nota van uitgangspunten zien wij als onze eerste stap in het nog aan te vangen participatieproces.

Aanbeveling 1: Zorg voor een duidelijk participatieproces


Ingezonden brief

Op 12 december plaatste BussumsNieuws een artikel waarin de zorgen van een groep omwonenden waren…

Coup de commune

Na de bekendmaking van de fusie van GDP/Hart van BNM ontstond er een instabiele situatie…

Woo: Wachten Op Openheid

Begin juli 2022 heeft de Walden buurtgroep een Woo-verzoek ingediend bij de gemeente om informatie…

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter