Bussumers zijn teleurgesteld

Bussumers zijn teleurgesteld

Een middelbare school voor 1200 leerlingen, rond de 150 woningen met parkeren op eigen terrein of (half) ondergronds en zo’n twintig bedrijfsunits. Dat alles ingebed in een parkachtige setting met groenverbindingen voor kleine zoogdieren, vogels en insecten. Zo ziet de eerste uitgewerkte schets voor het Hocrasterrein in Bussum er uit.


Artikel uit de Gooi- en Eemlander van vrijdag 23 oktober 2020. Tekst: Joyce Huibers


Bouwplan ‘Te veel van het goede op Hocrasterrein’

Dinsdag mochten omwonenden en belanghebbenden van de eerste uitwerking kennisnemen. Woensdagavond was het de beurt aan de raad. Veel omwonenden zijn tegen de komst van een school. Zij toonden zich dinsdag dan ook uiterst teleurgesteld dat er door het architectenbureau SVP uit Amersfoort geen variant zonder school was uitgewerkt. Zij vrezen voor verkeersonveilige situaties en een te grote druk op de omringende natuur. “Het voelt op deze manier niet alsof er iets met onze input is gedaan.” 

Wethouder Jorrit Eijbersen begrijpt die teleurstelling, maar heeft ook te maken met twee scholen die aan een nieuw gebouw toe zijn en een gemeenteraad die de kosten daarvoor zo laag mogelijk wil houden en daarom zoekt naar alternatieve locaties, zoals het Hocras-terrein. Binnen dat gegeven wordt er zo goed mogelijk naar de buurt geluisterd, meent de wethouder. In het uitgewerkte ontwerp wordt de hoeveelheid ‘groen’ op het terrein ruim verdubbeld. Ook heeft het architectenbureau op twee manieren een groenverbinding in de plannen opgenomen. Een langs het Luie Gat aan de buitenrand van het plangebied en een zogeheten boomkronenschakel als afscheiding russen de school en de woningen. Onderzocht wordt of er een fietspad kan komen aan de noordkant van de Franse Kampweg, zodat scholieren die drukke provinciale weg niet over hoeven te steken. Het nam de zorgen bij bewoners niet weg. Zij vinden dat de gemeente het terrein veel meer in samenhang met de omringende natuurgebieden moet bekijken. Bovendien wordt het terrein behoorlijk volgebouwd. “Met zoveel functies en mensen wordt het hier, ook qua verkeersbewegingen enorm druk. Het is net te veel van het goede.” 

Bij de raadsleden leven min of meer dezelfde vragen. Ook zij willen weten hoc scholieren veilig op school kunnen komen, hoe voorkomen wordt dat de druk op de natuur te groot wordt en of het niet handig is om te kijken of het terrein van de naastgelegen caravanstalling Ruizendaal bij de plannen kan worden betrokken. Dat laatste noemt Eijbersen ongemakkelijk. “Wij kunnen niet iets vinden van andermans eigendom.” De fietsveiligheid noemt Eijbersen een serieus punt van aandacht waar nog uitgebreid onderzoek naar wordt gedaan. En met de school die straks naar het Hocrascerrein vertrekt, zullen zeker afspraken worden gemaakt over het gebruik van de omgeving. Volgens de architect kun je daarin ook veel doen met het ontwerp van het schoolgebouw. De PvdA wilde daarnaast nog weten in hoeverre de bouw van een nieuwe school op het Hocras-terrein nu echt in de kosten van het Integraal Huisvestingsplan gaat schelen. Die financiële doorrekening loopt nog.

Zo ziet het Hocrasterrein er nu uit. Er zouden een middelbare school voor 1200 leerlingen, rond de150 woningen met parkeren op eigen terrein of (half) ondergronds en zo’n twintig bedrijfsunits kunnen komen. 

Uitwerking woningen
In de eerste schets zijn 52 sociale huur/koop appartementen opgenomen, 30 luxe senioren appartementen, 32 middeldure appartementen, 20 parkwoningen en 27 hofwoningen. De maximale bouwhoogte is vijf lagen bovenop een half verdiepte garage. Zowel de school als de twee middeldure appartementengebouwen zijn ingetekend in ronde vormen voor een meer organische aanblik.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter