Ingezonden brief

Ingezonden brief

Op 12 december plaatste BussumsNieuws een artikel waarin de zorgen van een groep omwonenden waren opgenomen. De door de bewoners ingestuurde brief met 10 zorgpunten werd vrijwel integraal overgenomen, maar het artikel was helaas alleen door betalende abonnee’s te lezen. Omdat de brief en het artikel de aandacht van alle inwoners verdienen, zijn ze hieronder voor iedereen te lezen:

Zorgen over versnelde procedures rondom het Hocras-terrein

Met grote verbazing lazen inwoners van Gooise Meren onlangs in de pers over de (versnelde?) ontwikkelingen van de bouwplannen op het voormalige Hocras-terrein. Omwonenden Michiel Olland, Marianne Pauli en Hans Schaapherder ontvingen vele reacties van mede-bewoners die zij hebben samengevat in onderstaande 10 vragen:

  1. Op 28 november jl tekende (toen nog) demissionair en waarnemend wethouder Boudewijnse een anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar (en tevens eigenaar) van het Hocras-terrein. Vindt de Gemeente Gooise Meren het fatsoenlijk dat een incompleet college een dermate belangrijke overeenkomst met ingrijpende toekomstplannen op zo’n moment ondertekent? Het is in de politiek toch gebruikelijk dat een demissionair college geen verstrekkende besluiten neemt? Had er niet gewacht moeten worden tot de drie nieuwe wethouders aangetreden en ingewerkt waren? Slechts enkele dagen later zouden zij immers al benoemd worden. Door deze haastige actie lijkt het gras – in onze ogen bewust – voor hun voeten weggemaaid.
  2. Vindt het college en/of de raad het verantwoord dat mevrouw Boudewijnse, die slechts 2 weken waarnemend wethouder op dit dossier was (sinds het vertrek van D66 wethouder Geert-Jan Hendriks), deze actie heeft ondernomen?
  3. Wordt er ‘zomaar’ geaccepteerd dat het college gerenommeerde adviezen over een monumentale status ten aanzien van de historische paardenstallen blindelings naast zich neerlegt? De gespecialiseerde adviesbureaus MAB en Oversticht, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed van de gemeente en vele omwonenden hebben meermalen geadviseerd om de historische paardenstallen een monumentale status te verlenen. Zowel de Historische Kring Bussum, de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) als Erfgoedvereniging Heemschut hebben in 2020 een aanvraag gedaan voor een monumentstatus. Binnen eventuele nieuwbouwplannen zou een monumentaal pand functioneel kunnen zijn. 
  4. In haar toelichting aan de raad schreef wethouder Boudewijnse “dat de eigenaar niet langer mee zou werken aan de bouwplannen als de stallen zouden blijven staan”. Vindt de raad het acceptabel dat de ontwikkelaar van het terrein op deze wijze de gemeente kan klemzetten?
  5. Is het politiek verantwoord dat mevrouw Boudewijnse, die voor kort nog lerares was op het Willem de Zwijger College, zo’n belangrijk stempel drukt op de ontwikkeling van een toekomstige school, die nota bene voortkomt uit datzelfde Willem?
  6. Heeft de wethouder of de gemeente zich gerealiseerd dat een eventuele sloop van dit laatste restant van de ooit beroemde renbaan misschien wel eens helemaal voor niets kan zijn, omdat er op deze plek, gelegen tussen 2 belangrijke natuurgebieden, waarschijnlijk helemaal geen nieuwbouw mag plaatsvinden wegens de vernieuwde stikstofregelgeving?
  7. Weet u dat deze bouwkavel ingeklemd ligt tussen Natura2000 gebieden en dat daar dus strikte normen ten aanzien van stikstof voor gelden? Op het terrein van ‘slechts’ 4,5 ha wil de projectontwikkelaar 150 woningen, 17 bedrijfsunits én een grote middelbare school voor 1200 leerlingen gaan realiseren. Dat wordt hutje/mutje, waarin nauwelijks plek zal zijn voor enige vorm van groen. Kan de omringende natuur, zoals het unieke Bantam, de komst van 1200 in de pauzes chillende en rondzwervende leerlingen aan? Mag je dit de aangrenzende natuur, zoals het Luye Gat, aandoen? Zal er überhaupt toestemming verleend gaan worden nu de stikstofregels alleen maar verder aangescherpt worden?
  8. Heeft de gemeente zicht op medewerking van de provincie om de provinciale weg N236, de Franse Kampweg, veilig te maken voor nieuwe bewoners en scholieren? Hiermee lijkt de gemeente namelijk totaal afhankelijk van de provincie. In het algemeen wordt het bouwen van een school aan een provinciale weg niet aangeraden. Laat staan naast een druk benzinestation. Hoe kunnen bewoners en scholieren straks veilig hun nieuwe wijk of schoolterrein in- en uitrijden. Waar lopen de leerlingen in hun pauzes veilig rond (tussen die 150 huizen? Daar zullen de toekomstige bewoners blij mee zijn!). Er zijn voor de leerlingen ook geen acceptabele sportfaciliteiten of entertainment mogelijkheden in de directe omgeving, hetgeen de verkeersdrukte nog verder zal vergroten.
  9. Kan de gemeente garanderen dat de nieuw te bouwen school daadwerkelijk gevuld gaat worden door 1200 leerlingen? Het nieuwe Montessori-concept is net gestart en loopt nog niet volgens verwachting.
  10. Is het oorspronkelijke budget voor een nieuw te bouwen middelbare school nog toereikend? De bouwkosten zijn inmiddels enorm gestegen. De kans is aanzienlijk dat dit een financieel fiasco, ofwel een bodemloze put gaat worden.

Tot slot nog een opmerking van een bezorgde bewoner: “Bussums bekendste inwoner van weleer Frederik van Eeden, de stichter van de kolonie Walden in 1898, was een groot liefhebben van de natuur die hem omringde. Nu krijgt zijn mooie omgeving een totaal andere invulling en lijkt het – als het aan de projectontwikkelaar en gemeente ligt – te worden volgepropt met gebouwen. Het heeft inmiddels de naam ‘Nieuw Walden’ gekregen, maar zo’n volgebouwd terrein verdient de naam Walden zeker niet. Van Eeden zou zich omdraaien in zijn historische graf op de oude katholieke begraafplaats.” 

Betrokken omwonenden hebben geen bezwaar tegen woningbouw maar houd alstublieft rekening met de natuur en de veiligheid aan dit uiterste randje van de gemeente (hoe ver moeten de kinderen fietsen?).”

Namens een grote groep verontruste bewoners, Michiel Olland, Marianne Pauli en Hans SchaapherderDeel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter