Presentatie plan ‘de verbinding’ aan de gemeenteraad van Gooise Meren 

Presentatie plan ‘de verbinding’ aan de gemeenteraad van Gooise Meren 

Op 5 april 2023 heeft de Walden Buurtgroep initiatief getoond door een presentatie te geven aan de gemeenteraad van Gooise Meren. Onze visie is ingegeven door de locatie van het terrein te midden van uniek groen, het aanwezige erfgoed en de behoefte aan woningen en kleine bedrijfsruimtes in onze gemeente. In december 2021 verscheen ons multidisciplinair rapport over de kansen die de herontwikkeling van het Hocras-terrein biedt, een mogelijkheid die zich maar eenmaal in de 50 jaar voordoet.

Ook wij zien de herontwikkeling van het Hocras-terrein als een unieke kans om er iets moois van te maken. We zijn echter niet overtuigd dat de plannen die de eigenaar en de gemeente hebben ontwikkeld recht doen aan deze bijzondere locatie, op de grens van ‘nat en droog’ te midden van kwetsbaar natuurgebieden. Het aanwezige en zeldzame erfgoed wordt met de sloop bedreigd. En dat alles in het buitengebied van onze gemeente. Wij hebben deze plannen steeds samengevat als ’té veel, té hoog en té vol’. Daarom kunnen ze niet rekenen op instemming van direct omwonenden en belanghebbenden.

In december 2021 hebben we een uitgebreide beleidsvisie gepubliceerd. Vanuit diverse invalshoeken hebben we aandachtspunten en mogelijkheden voor dit terrein benoemd, rekening houdend met het unieke karakter van het gebied waarbinnen dit terrein ligt. Het rapport is destijds aangeboden aan de verantwoordelijk (interim) wethouder en verspreid aan alle raadsleden van Gooise Meren en de eigenaar. Helaas hebben we niets anders vernomen dan een vriendelijk ‘dank je wel’. Daarom hebben we het initiatief genomen om de inhoud van het rapport te vertalen naar een alternatief plan voor het terrein.

We stellen de verbinding tussen mens en natuur centraal. We zijn uitgegaan van evenveel woon- en bedrijfsruimte als in het plan van gemeente en eigenaar. De woningen zijn ingesloten door twee groene corridors waardoor de buitenste rand bosachtig is en aansluit op de omringende natuur. Voor het behoud van het breed gekoesterde illusielandschap loopt de bebouwing in hoogte op, het begint laag bij Het Luie Gat en loopt geleidelijk in hoogte op richting de Gamma. De kern van het gebied is – net als in de huidige plannen – parkachtig, maar groter van opzet. Alle auto’s dienen ondergronds te worden geparkeerd. Door placemaking willen we de historische paardenstallen behouden, door ze een nieuwe functie te geven als atelierwoningen. Immers, ‘kunst verbindt’. Langs het Luie Gat komt een bredere natte corridor en we voorzien in een groen boomcorridor ongeveer in net midden van het terrein. Het gaat hier te ver om alles te benoemen, maar kijk in onze presentatie voor alle details.

De Walden Buurtgroep wil met dit alternatieve plan de aanzet geven tot een echte discussie. We willen er in goed overleg samen uitkomen zonder vertragende processen. Een co-creatie proces met brede en inhoudelijke goede input kan leiden tot een uitkomst de burgers van de gemeente decennialang van kunnen profiteren. Dat is het doel van onze inzet!

De hele presentatie is nog terug te zien, volg deze link. Na ons verhaal werden goede vragen gesteld door de raadsleden. Een vraag willen we uitlichten en die luidde: de grond is niet van de gemeente, het project is gegund [sic] aan een projectontwikkelaar en dan is co-creatie niet mogelijk (zie op 58 min, Bekkema (PvdA)). Ons antwoord was: “Leiderschap! En neem als gemeente(raad) je verantwoordelijkheid!” De gemeente heeft nooit een discussie gevoerd over de wensen en mogelijkheden voor dit terrein, noch heeft ze dit vastgelegd in een nota van uitgangspunten. Het argument dat de grond niet van de gemeente zou zijn, is zeer zwak. Het huidige plan is immers de uitkomst van een gezamenlijke verkenning van eigenaar én gemeente. Bovendien is de gemeente wel degelijk eigenaar van een deel van de grond in dit plangebied. Tevens bestaan er vele – door de raad aangenomen nota’s – over de gewenste inrichting van het buitengebied en het behoud van het erfgoed. Tot slot moet de gemeenteraad het bestaande bestemmingsplan ingrijpend wijzigen. “De gemeente is daarmee ‘in the lead’, maar lijkt die rol niet te willen erkennen”.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter