WOO-antwoorden Gooise Meren: een dikke onvoldoende!

WOO-antwoorden Gooise Meren: een dikke onvoldoende!

Bijna acht maanden (!) na het indienen van het Woo-verzoek heeft de Walden buurtgroep eindelijk op 23 februari de antwoorden gekregen. Dat de wettelijke termijn zes weken is, laat zien dat er géén haast is gemaakt. We ontvingen een pakket van 1,5 Gb, bestaande uit bijna 300 documenten. De verzameling documenten heeft als einddatum 4 juli 2022 (datum van onze WOO-aanvraag) met als gevolg dat het nu al verouderd is of niet meer relevant omdat de gemeente sindsdien met grote stappen verder is gegaan. Hieronder onze eerste bevindingen …..

We zijn heel ver om alle documenten te bekijken, maar op basis van ervaringen tot nu toe kunnen we onze initiële bevindingen wel delen. Het geheel is grofweg in de drie delen te groeperen.

Als eerste zijn er documenten die we al kennen, zoals de uitnodigingen voor de bewonersbijeenkomsten, de presentaties van SVP en de rapporten die de monumentale waarde van de paardenstallen onderstrepen.

Als tweede een verzameling van brieven die de Walden buurtgroep, ondernemersverenigingen en burgers hebben geschreven aan de gemeente met vragen en op- en aanmerkingen. Wat ontbreekt in de Woo-antwoorden is enige reflectie of discussie binnen de gemeente over deze brieven en natuurlijk ontbreekt ook ieder antwoord. Hierop is één uitzondering: In januari 2022 heeft de buurtgroep een uitgebreid document ‘Gebiedsgerichte aanbevelingen voor de ontwikkeling van het Hocras-terrein’ gepresenteerd, aan alle raadsleden gestuurd en officieel aan de waarnemende wethouder overhandigd. In het ‘Verslag stuurgroep vergadering o2 ontwikkeling Hocras locatie’, d.d. 23 mei 2022 (zie hier het hele verslag) valt te lezen: “[xxx] vraagt nog er nog iets gedaan moet worden met het rapport van de buurtvereniging De Walden. Er is vanuit de gemeente geen schriftelijke reactie geweest. De vergadering constateert dat het geen toegevoegde waarde heeft om hier op te gaan reageren.” Daar kunnen we het mee doen terwijl we als buurtgroep ons altijd coöperatief hebben opgesteld. Meer duidelijkheid over de praktische invulling van burgerparticipatie kunnen we niet hebben!

Het derde deel is een verzameling gefragmenteerde, chaotische en vaak ongedateerde documenten, die van alles aanstippen maar in feite niets prijsgeven. De naamgeving van de bestanden is onnavolgbaar en geeft al direct aan dat er van een gestructureerd archivering of zelfs proces geen sprake is. Enige inhoudelijke discussie of reflectie van wat de gemeente wil en hoe ze het denkt te bereiken ontbreekt. Onderzoek naar het gigantische bouwvolume of de bouwhoogte en hoe dit past binnen het vastgestelde beleid voor het buitengebied ontbreekt. Totaal geen onderzoek naar verkeersveiligheid, slechts een paar losse opmerkingen over [mogelijke] oplossingen. De potentiële overlast van leerlingen in het unieke natuurgebied Bantam wordt vrijblijvend afgedaan met de woorden dat “mitigerende maatregelen” zijn genomen. Wij hebben geen idee wat dit inhoudt. En tot slot, niets maar dan ook helemaal niets over de financiële consequenties van dit project voor de gemeente (lees: samenleving).

Dit is een bijzonder groot en kostbaar project van de gemeente en de geleverde Woo-antwoorden stellen ons niet gerust dat hier sprake is van een professionele aanpak. Hier zijn ambtenaren speciaal voor vrijgemaakt en al ruim twee jaar mee bezig. De gemeente zal nu wel gaan pruttelen en onze conclusies afwijzen, maar in dat geval heeft ze niet alle documenten gedeeld waar de Walden buurtgroep om heeft gevraagd en volgens de wet recht op heeft.

Update (1): Op 8 maart 2023 hebben we alle documenten bekeken. We zien geen aanleiding om onze eerste bevindingen -zoals hierboven beschreven- aan te passen. We hebben de gemeente inmiddels geïnformeerd dat we diverse essentiële documenten missen waar nadrukkelijk om is gevraagd.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter