Landschap

Landschap

Neem het illusielandschap als leidraad voor de hoogte van de bebouwing. Concreet betekent het dat de geplande woonlagen aan de achterkant van het gebied, aansluitend aan het GNR, lager zijn (max 3 woonlagen) en naar het midden en de Gamma hoger (4 lagen). Ook betekent dit iets voor het ruimtelijk programma en de verdeling van bebouwing over het gebied. Voorkomen moet worden dat de effecten van aanwezigheid van bebouwing op de natuurlijke omgeving (licht, beweging en geluid) te groot wordt. Dus houdt voldoende afstand van bestaande natuurgebied als Landgoed Nieuw Cruysbergen en richt die tussenruimte in als groen buffergebied. Draag verder zorg dat de bestaande bebouwing van aangrenzende woningen van buurtbewoners integraal onderdeel wordt van het te ontwerpen bouwprogramma. 

Aanbeveling 4: Neem het landschap als uitgangspunt bij de bebouwing en integreer deze met de aangrenzende woningen


Hocras versus Stadstuin

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten werd Stadstuin in Amersfoort genoemd als mogelijk voorbeeld voor de plannen met…

Varen over het Luye Gat

In het voorjaarsnummer van Spiegelschrift, het magazine van de Vereniging Vrienden van het Spiegel in…

Kieswijzer Hocras-terrein

De Walden buurtgroep heeft een kieswijzer samengesteld waarin we alle politieke partijen in de gemeente…

Een gemiste kans

In het BussumsNieuws, NaarderNieuws en MuiderNieuws van woensdag 2 maart 2022 wordt – in aanloop…

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter