Een gemiste kans

Een gemiste kans

In het BussumsNieuws, NaarderNieuws en MuiderNieuws van woensdag 2 maart 2022 wordt – in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen – aan de politieke partijen gevraagd hoe zij over bepaalde zaken denken. Natuur blijkt een belangrijk strijdpunt voor de 9 politieke partijen in Gooise Meren en alle lijsttrekkers maken in de voorgelegde stelling sier met de plannen voor Crailo. Nergens* is iets te lezen over de ontwikkeling van het in de natuur gelegen Hocras-terrein, waar men 65 woningen per hectare wil gaan bouwen. Dat is vier keer zoveel als in Crailo (16 woningen per ha!).

Lees hier het bericht: pagina 10 en pagina 11

WETENSWAARDIG
De woningdichtheid is het aantal woningen per oppervlakte-eenheid, uitgedrukt per hectare. Er is een onderscheid tussen netto woningdichtheid (oppervlakte voor de tuinen, woningen, blokgroen en bijbehorende verharding) en bruto woningdichtheid (daarenboven de oppervlakte voor onbebouwde en bebouwde voorzieningen, zoals scholen, wijkgebouwen en parken).

Een woningdichtheid van 25 is laag (villawijk) en een woningdichtheid van 40 is hoog (stedelijk gebied). De woningdichtheid kan wel oplopen tot 60 woningen per hectare in binnensteden met veel hoogbouw.

* Alleen bij ChristenUnie wordt Hocras terzijde genoemd, over een ‘smalle strook groen’ (!?) langs ’t Luye Gat. Een smalle strook is allesbehalve natuur.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter