Tag: Provincie Noord-Holland

ARO commissie is op alle punten eens met Walden Buurtgroep

De Walden buurtgroep is er recent achter gekomen dat een delegatie van de gemeente en projectontwikkelaar op bezoek is geweest bij de ARO van de provincie Noord-Holland. Op 30 november 2021 heeft Mevrouw Luisman van SVP de plannen gepresenteerd die voor het Hocras-terrein bestaan. De ARO kwam met veel kritiek, op alle punten die wij…
Lees verder

Gevaarlijke oversteken

“Het gaat in tegen alle principes van het verkeersveiligheidsbeleid. Toch stellen provincies anno 2022 fietsers nog steeds bloot aan gevaarlijke oversteken van 80-kilometerwegen. Als het fout gaat, gaat het goed fout.” Zo begint het artikel in het ledenblad van de fietsersbond: ‘De vogelvrije fietser’. De aspecten die de actieve bewonersgroep en de fietsersbonden Hilversum en…
Lees verder

Zorgen van de fietsersbond over ontsluiting

In een nieuwsbrief van de Fietsersbond, afdeling Gooise Meren, wordt aandacht besteed aan de ontsluiting van het Hocras terrein. Centraal staat daarin ook de strijd die het lokale bestuur al jaren met de provincie voert, nadat het noordelijke fietspad – zonder overleg – in een voetpad is veranderd. U kunt de nieuwsbrief hier lezen. De…
Lees verder

Kieswijzer Hocras-terrein

De Walden buurtgroep heeft een kieswijzer samengesteld waarin we alle politieke partijen in de gemeente Gooise Meren hebben gevraagd om hun standpunten over de inrichting van het Hocras-terrein toe te lichten. Onderstaand een overzicht, met grote dank voor de toegestuurde antwoorden.

Gebiedsgerichte aanpak

Sectoraal beleid is niet langer toereikend om een goede leefomgeving te creëren. Een gebiedsgerichte aanpak betekent dat alle relevante beleidsterreinen (aspecten) die samenkomen op het Hocras-terrein worden meegenomen én dat het terrein wordt gezien als onderdeel van een groter geheel. Begin daarom met inplannen van eco-verbindingszones van het Hocras-terrein met de omgeving waarbij als uitgangspunten…
Lees verder

Bebouwing & Erfgoed

Een veelvoorkomend misverstand is dat men denkt dat het omzetten van een geïsoleerd bedrijventerrein naar een dicht bebouwde woonwijk beter zou zijn voor de omgeving. Het Hocras bedrijventerrein heeft door zijn gerichte retail-activiteiten tot nu toe een geringe impact gehad op de omliggende natuur. Een volle wijk met school, 160 woningen en kleinere bedrijven op…
Lees verder

Natuur

Een veelvoorkomend misverstand is dat men denkt dat het omzetten van een geïsoleerd bedrijventerrein naar een dicht bebouwde woonwijk beter zou zijn voor de omgeving. Het Hocras bedrijventerrein heeft door zijn gerichte retail-activiteiten tot nu toe een geringe impact gehad op de omliggende natuur. Een volle wijk met school, 160 woningen en kleinere bedrijven op…
Lees verder

Belanghebbenden

Naast de eigenaar en projectontwikkelaar Hans van der Eijk en de gemeente Gooise Meren – en in mindere mate de gemeente Wijde Meren en Hilversum – zijn de direct betrokken stakeholders tot het Hocras-terrein en de omgeving:  De Vereniging Natuurmonumenten als eigenaar van de ’s Gravelandse Buitenplaatsen, het unieke landgoed Bantam en het Naardermeer;  Het Goois…
Lees verder