De raad gaat zich buigen over ‘life in the woods’

De raad gaat zich buigen over ‘life in the woods’

De raad is aan zet! In sneltreinvaart wordt het Hocras-project door de besluitvorming gejaagd. Er is nog een kans – voor de rechter er aan de pas gaat komen – om dit project bij te sturen. Op 10 mei is er een Politieke Avond en iedereen kan spreektijd aanvragen om zijn of haar visie te geven over het Stedenbouwkundig Plan ‘de Walden’. Wat ging hier aan vooraf (!) en is dit verstandig?

Na enkele jaren van voorbereiding op dit traject wordt het gaspedaal nu ingetrapt. De eerste informatiebijeenkomst was op 7 juli 2020 en drie jaar later gaat de gemeenteraad zich hier eindelijk over buigen. Helaas kunnen we niet anders constateren dan dat de raad de afgelopen 3 jaar geen enkele moeite heeft genomen om zich in dit project te verdiepen. Diverse malen heeft de Walden Buurtgroep gevraagd om een visie, bijvoorbeeld vastgelegd in een nota van uitgangspunten. Anno 2023 is er nog steeds geen visie, nota van uitgangspunten of financiële onderbouwing van het plan.

Aangestuurd door de projectontwikkelaar – toevallig ook de eigenaar van het terrein – komt de snelheid er nu behoorlijk in. Op 30 maart was de hoorzitting bezwaarschriften over het besluit van het college van B&W om de historische paardenstallen op het Hocras-terrein géén monumentale status te verlenen. De voorzitter van de onafhankelijke commissie schatte toen in dat medio mei de uitspraak bekend zal worden. Hier wordt dus niet op gewacht. De uitslag is op voorhand bekend, want er is géén plan B. Verder was op 18 april een inloopavond met een presentatie van het stedenbouwkundigplan. Voor de bezoeker waren er informatiepanelen met mooie plaatjes van weelderige balkons. Tja, het wordt zo volgebouwd dat het enige groen dat de bewoners gaan zien, de balkonplantjes zijn van de overburen.

Op 10 mei is er een Politieke Avond. Van 19.30 tot 20.30 uur is er een gesprek van de gemeenteraad over het plan. De bespreking is in de raadzaal van het gemeentehuis te Bussum. Iedereen kan zijn woordje doen tijdens deze bijeenkomst. Wilt u uw mening delen, stuur dan een email naar de griffie van de gemeente, maar wel voor 16:00 uur op dinsdag 9 mei. Het emailadres is: griffie@gooisemeren.nl. U kunt natuurlijk ook een email sturen aan alle raadsleden, gebruik dan: raadsleden@raadgooisemeren.nl.

Wilt u zich nog even inlezen, dan kunt u verouderde en incomplete informatie vinden op de projectenpagina van de gemeente (klik hier: https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/dossier/hocras-locatie/). Helaas lijkt burgerparticipatie niet gebaat met duidelijke en actuele informatie! Onderaan deze webpagina staat dat het project in de initiatieffase zit, maar in feite zijn we al in de ontwerpfase geland. De definitiefase, met een programma van eisen, waarin het geldende beleid – denk hierbij aan het buitengebied, de natuur, het illusielandschap en het erfgoed – en andere factoren staan, is gemakshalve overgeslagen.

Op 24 mei is al de volgende bijeenkomst, de zogenaamde meningvormende raad en op 14 juni de besluitvorming!!!! BIZAR! Tot op dit moment is nog geen enkel brokje financiële informatie of begroting gepresenteerd van wat al deze plannen de gemeenschap gaat kosten, niet voor de school én ook niet voor de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen om een veilige verkeerssituatie te realiseren voor scholieren en andere weggebruikers. De raad beslist op onvolledige informatie en in sneltreinvaart over een project dat een grote sociale, financiële en mobiliteitsimpact heeft op veel bewoners van de gemeente.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

One Response

  1. Witsen Elias-Zur Muh A. schreef:

    Hartelijk dank voor de informatie, ben naar de inloop avond geweest , geconstateerd dat er niets is veranderd bij de gemeente sinds de oprichting van de vrienden van het Spiegel , er wordt niet geluisterd, jammer!!
    Ik kom zeker vanavond , hartelijke groet ,
    Annemarie Witsen Elias

Reageer via Facebook of Twitter