Duurzaamheid

Duurzaamheid

Ten aanzien van de bebouwing is een optimalisatie van kennis rond energie, verlichting, water, en materiaal (BREEAM, Building -Research Establishment Environmental Assessment Method) nodig. Gezien de historie van het terrein, is er zorg over lokaal aanwezige bodemverontreiniging en water-verontreiniging in ‘t Luye gat, waar de verroeste radiatoren als walkant stille getuigen zijn van voormalige ondernemers van het terrein. Bij wateropslag en energie gaan we uit van het optimaal haalbare vanuit duurzaamheidscriteria. Natuur inclusief bouwen zou de norm moeten worden. Maak duurzaamheid de belangrijkste eis in het Programma van Eisen en zorg voor bijzondere kansen om zoveel mogelijk ter plaatse passende maatregelen te maken voor inheemse planten- en diersoorten.

Het opkomen van houtbouw is een van de meer duurzame vormen van bebouwing waarbij tevens de CO2 uitstoot flink minder is. Wij bepleiten ook voor diervriendelijke verlichting van het terrein hetgeen inmiddels in enkele wijken en wegen in natuurgebieden is geïmplementeerd. Een warmtenet en gasvrije omgeving is een uitdaging, waarvan nog niet veel succesvolle projecten gerealiseerd zijn. Onze suggestie is om te leren van het succesvolle voorbeeld van De Traaise Energie Maatschappij (TREM) opgericht door ondernemer Pim de Ridder.

Aanbeveling 8: Maak duurzaamheid tot het belangrijkste programma van eisen


Varen over het Luye Gat

In het voorjaarsnummer van Spiegelschrift, het magazine van de Vereniging Vrienden van het Spiegel in…

Kieswijzer Hocras-terrein

De Walden buurtgroep heeft een kieswijzer samengesteld waarin we alle politieke partijen in de gemeente…

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter