Volg de Walden Buurtgroep! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Ontwikkeling van het Hocras-terrein in het nieuws

Via deze site verzamelen wij nieuws over de ontwikkeling van het Hocras-terrein.
Hieronder de meest actuele nieuwsberichten; klik hier voor een volledig overzicht.

Regionale aantrekkingskracht VO school is niet onderbouwd

De Walden Buurtgroep heeft eerder gewezen op de onlogische plaats van de VO school aan de rand van Gooise Meren. Ver weg van de bestaande woonkernen en verder weg van[…]

Lees verder

Wat gaat de nieuwe school op het Hocras-terrein de belastingbetaler kosten?

De gemeente is al sinds 2020 hard bezig met het maken van de plannen voor een nieuwe school, maar nog altijd ontbreekt de financiële onderbouwing. Het college wil het stedenbouwkundigplan[…]

Lees verder

Collegebesluit om historische paardenstallen geen monumentale status te verlenen, is vernietigd!

In haar brief van 7 juni 2023 heeft de bezwaarschriftencommissie het besluit van het College van B&W om de paardenstallen géén monumentale status te verlenen vernietigd. Het college heeft de[…]

Lees verder
ONTWIKKELING VAN HET HOCRAS-TERREIN

Een nieuwe tijd vraagt om andere uitdagingen

Het Hocras bedrijventerrein heeft door zijn gerichte retail-activiteiten tot nu toe een geringe impact gehad op de omliggende natuur. Een volle wijk met een grote middelbare school, 160 woningen en kleinere bedrijven op slechts 4,6 hectare zal juist een enorme druk geven op de omliggende kwetsbare natuur, alsmede door toename van ongestructureerde verkeersbewegingen en een afname van de verkeersveiligheid.

De Walden buurtgroep en de twee belendende natuurorganisaties van het Hocras-terrein, Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat (GNR), zien unieke kansen die zich maar eens in de 100 jaar voordoen om tot een gebalanceerde invulling van het bedrijventerrein te komen.

Belangrijke trefwoorden: Aanbevelingen (pdf), Cultuurhistorische paardenstallen, Natuur, Nieuwe Middelbare School, ParticipatieWOB-verzoek, WOO-procedure

Walden buurtgroep ziet unieke kansen voor een gebalanceerde invulling van het Hocras-terrein aan de Franse Kampweg in Bussum: FOR A BETTER ‘LIFE IN THE WOODS’

NATUUR & OMGEVING

Unieke kansen voor biodiversiteit en de kwetsbare natuur rondom. Breng balans tussen bebouwing, wegen en natuur, waaronder het unieke Bantam.

VERKEERSVEILIGHEID

Hoe komen 1200 leerlingen veilig over de drukke ontsluitingswegen en de gevaarlijke provinciale N236?

BEBOUWING & ERFGOED

160 woningen, bedrijfsruimtes én een middelbare school op slechts 4,6 ha. Hoe kunnen de historische paardenstallen uit 1898 behouden blijven?

BURGERPARTICIPATIE

Tot nu toe is de voorlichting verwarrend verlopen. De Walden buurtgroep roept de gemeente op om te zorgen voor een duidelijk participatieproces.

Wist u dat?

Het Hocras-plan gaat uit van 160 woningen;
dat zijn 65 woningen per hectare!

Ter vergelijking: in Crailo komen
16 woningen per hectare!


Hoezo natuur?

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail