School op plek Hocras is vragen om moeilijkheden

School op plek Hocras is vragen om moeilijkheden

De mogelijke komst van een middelbare school op het Hocrasterrein aan de Franse Kampweg in Bussum houdt de gemoederen van omwonenden en belanghebbenden bezig. Bewoners Hans Schaapherder en Michiel Olland begrijpen de keuze voor deze plek niet. ,,Een school bouwen aan een gevaarlijke drukke weg, tegenover een uniek natuurgebied? Dat is vragen om problemen.”

Artikel uit de Gooi en Eemlander van 7 september 2020. Tekst: Joyce Huibers. Foto: Mediahuis.


Ze doen hun verhaal direct achter de grijze loodsen van de voormalige horecagroothandel. Op dit moment een weinig aantrekkelijk stukje Bussum, maar met een roemrijk verleden. ,,Hier lag vroeger Draf- en Renbaan Cruysbergen”, vertellen de twee mannen. ,,De stallen hiernaast hoorden daarbij en hebben nog de jugendstil kenmerken uit 1893. Daarnaast stichtte schrijver Frederik van Eeden op dit voormalige landgoed zijn kolonie Walden. Zijn schrijvershut staat hier vlakbij.”

Hans Schaapherder (links) en Michiel Olland: ,,We missen de aandacht voor natuur en historie in het plan.”© Foto Mediahuis

Corridor
Zelf wonen ze in Nieuw Cruysbergen, een relatief nieuwe wijk midden in de natuur schuin achter de Hocras. Olland is naast bewoner ook bestuurslid van de Vereniging Natuurbehoud Landgoed Nieuw Cruysbergen. Het liefst hadden ze gezien dat het terrein van ruim vier hectare grotendeels natuur zou worden. Een corridor tussen zanderij Cruysbergen, Bantam en Spanderswoud.

,,Maar we snappen heel goed dat dat niet realistisch is”, aldus Schaapherder. ,,We hebben dan ook weinig bezwaar tegen de komst van woningen en kleinschalige bedrijvigheid, die ook in de voorlopige opzet zijn opgenomen. Het is al snel een verbetering van wat er nu staat. Maar we missen in de opzet op dit moment wel de aandacht voor de natuur en de historie van deze plek. Waarom deze oude stallen van de renbaan niet omtoveren tot bijvoorbeeld appartementen?”

Draf- en Renbaan Cruysbergen in 1905.© Fotocollectie Winthorst/Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Het ruim vier hectare grote terrein is eigendom van Hocras eigenaar Hans van der Eijk. Eind juli presenteerde hij samen met wethouder Jorrit Eijbersen de eerste ideeën aan bewoners en belanghebbenden. Grofweg wordt de helft van het gebied bestemd voor woningbouw, een kwart voor bedrijven en een kwart voor een middelbare school.

Forse besparing
Die laatste bestemming is een idee van de gemeente. Zowel het Willem de Zwijgercollege als het Goois Lyceum in Bussum zijn namelijk dringend toe aan renovatie of nieuwbouw. Al tijden wordt gezocht naar een plek voor de tijdelijke huisvesting van de twee scholen. Een kostenpost van zo’n dertien miljoen euro en een locatie vinden, blijkt lastig. Door een nieuw gebouw neer te zetten en een van de twee scholen naar deze locatie te verplaatsen, kan fors bespaard worden op de kosten voor tijdelijke huisvesting.

Maar waarom hier, vragen Olland en Schaapherder zich af. ,,Gooise Meren is groter dan alleen Bussum. In Muiden wordt een enorme nieuwe wijk uit de grond gestampt. Zou het niet veel logischer zijn om meer die kant op een nieuw schoolgebouw neer te zetten. In plaats van ze in Bussum vlak bij elkaar te houden? En dan ook nog langs een weg die niet voor niets de dodenweg wordt genoemd. Leerlingen moeten deze weg ook twee keer oversteken, want er ligt aan de Bussumse kant van de Franse Kampweg geen fietspad. We vragen ons af of ouders en leerlingen uit Gooise Meren dat wel beseffen.”

Chillen
Naast de zorg voor de veiligheid van de leerlingen, vrezen beide heren ook voor het behoud van de omringende natuur. ,,Scholieren blijven niet braaf op het schoolplein. Er komt straks een run op de naastgelegen benzinepomp en ze gaan chillen in het bos, want verder is hier niets. Dat zie je ook aan de achterkant van het Vituscollege. Van een afstand lijkt het nog bos daar langs de Nieuwe ’s-Gravelandseweg, maar het is volledig uitgewoond.”

Volgens Olland en Schaapherder worden hun zorgen gedeeld door meerdere bewoners op en rond de Franse Kampweg (’We zijn hierover in overleg met elkaar’) en verschillende natuurorganisaties.

Negatieve uitstraling
Natuurmonumenten, eigenaar van Bantam, laat via een woordvoerder weten dat herontwikkeling van het Hocrasterrein een verbetering kan zijn en nieuwe kansen kan brengen. ,,Mits de nieuwe functies geen negatieve uitstraling hebben op de omgeving. In dat licht vinden we een school hier niet passen. Daarover zijn we ook in gesprek met de gemeente.”

Op de plek van het Hocrasgebouw zelf (links midden) zou de school moeten komen. Rechts daarvan zijn vooralsnog de woningen ingetekend.© FOTO STUDIO KASTERMANS/ALEXANDER MARKS

Het Goois Natuurreservaat vreest de druk op hun omringende natuurgebieden, waaronder Zanderij Cruysbergen en Spanderswoud, met de komst van zoveel nieuwe bewoners en mogelijk scholieren. ,,De druk is nu al zo hoog”, laat een woordvoerder weten. ,,Ook eventuele hoogbouw is een aandachtspunt. Dat zal veel impact hebben op het illusielandschap waar we met elkaar in het Gooi zo trots op zijn.” Het GNR pleit dan ook voor een ’groene stapsteen’ die de natuurgebieden aan de noordkant verbindt met die aan de zuidkant.

Van tafel
Op 14 september, is er een nieuwe bijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Op de agenda staan onder andere de school, de ontsluiting van het gebied en de natuur. Schaapherder: ,,We hopen dat de komst van een school van tafel gaat en dat er in het plan meer aandacht komt voor de natuur en de historie. Dan blijven er waarschijnlijk weinig bezwaren over.”

Constructief overleg
De schoolbesturen van het Goois Lyceum en het Willem de Zwijgercollege willen vooralsnog niet reageren op een eventuele verhuizing van een van de scholen naar het Hocrasterrein. Ze zeggen in constructief overleg te zijn met de gemeente over deze mogelijkheid. Gooise Meren hoopt eind 2020 een stedenbouwkundig plan aan de gemeenteraad voor te leggen. Als dit wordt goedgekeurd, volgt er nog een procedure om het bestemmingsplan voor het gebied te wijzigen.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter