Donderdag 30 maart  2023 om 16.30 uur hoorzitting paardenstallen

Donderdag 30 maart  2023 om 16.30 uur hoorzitting paardenstallen

De Walden buurtgroep heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van het college van B&W om de paardenstallen van de voormalige draf- en renbaan niet als monument te erkennen. Op 30 maart is er een hoorzitting waar we onze bezwaren mondeling zullen toelichten. We vinden het bizar dat deze unieke paardenstallen, een van de weinig overgebleven exemplaren in Nederland, met de sloop worden bedreigd enkel voor financieel gewin van de eigenaar.

Het is niet de eerste keer dat we aandacht besteden aan deze cultuurhistorische parel, maar het is nog altijd nodig! Twee gerenommeerde onderzoekbureaus, Monumenten Advies Bureau (MAB) en Het Oversticht én de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E) vinden een gemeentelijke monumentale status welverdiend.

De stallen mogen dan niet meer in topconditie verkeren, het is de eigenaar te verwijten dat hij onvoldoende onderhoud heeft gepleegd of wellicht moedwillig het gebouw heeft later verloederen.

Alternatief via WOO?
In de enorme berg Woo-antwoorden kwamen we een alternatieve presentatie van Witteveen + Bos tegen. Deze presentatie is ongedateerd en opent met de zin: “De cultuur- en bouwhistorische waardering van het paardenstallencomplex blijkt onvoldoende voor een potentiële gemeentelijke monumentwaarde.” Bizar, dat komt immers NIET overeen met wat MAB, Het Oversticht en CRK&E hebben geoordeeld en het besluit van het college van B&W is pas op 25 oktober 2022 genomen. Witteveen + Bos zou het ‘verhaal van de plek’ gaan visualiseren en in gesprek gaan met, onder andere, Heemschut en de Historische kring Bussum. Navraag leert ons dat die gesprekken niet hebben plaatsgevonden. Het enige wat we lang geleden hebben vernomen is dat de eigenaar ‘iets van verwijzende bordjes’ naar de voormalige draf- en renbaan wil plaatsen en een paar deuren uit het oude landhuis van Frederik van Eden – die nu de toegang vormen naar de kantine van het Hocrasgebouw – een plek geven in de nieuw te bouwen school. Hiervan zijn wij niet onder de indruk.

Op 2 maart 2023 kreeg GDP/Hart antwoord op schriftelijke vragen over de paardenstallen en het mogelijke behoud hiervan, klik hier voor het document. Hierin staan twee zaken centraal: de slechte bouwkundige staat van het gebouw en een mogelijk financieel verlies van 2 tot 2,8 miljoen euro voor de eigenaar. In de Woo-antwoorden hebben we geen gemeentelijk onderzoek gevonden naar de staat van de gebouwen en verder ontbreekt elk stukje financiële informatie over dit project. Het lijkt erop dat de antwoorden van de gemeente zijn ingefluisterd door de eigenaar. Gelukkig is behoud en aanpassing van de stallen mogelijk, we citeren uit het antwoord: “Het is dus complex, maar niet onmogelijk om de karakteristieke elementen waar mogelijk te behouden en tegelijkertijd te voldoen aan de hedendaagse normen qua duurzaamheid en afmetingen.” Dat is duurzaam omgaan met ons weinige cultureel historisch erfgoed en daar gaan we dan ook voor!!!

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter