ARO commissie is op alle punten eens met Walden Buurtgroep

ARO commissie is op alle punten eens met Walden Buurtgroep

De Walden buurtgroep is er recent achter gekomen dat een delegatie van de gemeente en projectontwikkelaar op bezoek is geweest bij de ARO van de provincie Noord-Holland. Op 30 november 2021 heeft Mevrouw Luisman van SVP de plannen gepresenteerd die voor het Hocras-terrein bestaan. De ARO kwam met veel kritiek, op alle punten die wij als buurtgroep ook hebben aangedragen en waardoor het draagvlak van de omwonenden voor deze plannen ontbreekt.

De vergaderingen van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) zijn openbaar, maar de gemeente noch projectontwikkelaar heeft de moeite genomen om de geïnteresseerden van de Walden buurtgroep te informeren over deze bijeenkomst. Het verslag van de vergadering geeft geen inzicht in de plannen die zijn gepresenteerd, maar we vermoeden dat het dezelfde plannen zijn die zijn getoond op de laatste bijeenkomst voor omwonenden van 2 november 2021.

Na de presentatie heeft de ARO-commissie de volgende zorgpunten en adviezen genoemd, hieronder een samenvatting, maar de hele tekst valt te lezen in het verslag wat hier is te vinden:

  1. Het plan kent een relatief hoge dichtheid, waardoor de groene buitenruimte onder druk komt te staan. De commissie adviseert meer ruimte te creëren tussen de voorzieningen bij de school en de appartementen, die nu erg dicht op elkaar staan.
  2. De commissie maakt zich ook zorgen over de relatief beperkte breedte van de ecologische zone, in relatie tot de soorten waar deze verbinding voor is bedoeld. De commissie ziet daarnaast een belangrijke meerwaarde in een betere ecologische relatie tussen het Luye Gat en de centraal gelegen groene ruimte in het plangebied.
  3. De commissie wil zien dat het groen binnen het plangebied ook daadwerkelijke ecologisch wordt ingericht en beheerd, inspelend op de aanwezige gradiënt van droog naar nat.
  4. In het kader van de cultuurhistorie wil de commissie het verhaal van de paardenstallen terug laten komen in het plan.
  5. Wat betreft duurzaamheid is de commissie te spreken over de natuur-inclusieve bouw, maar op het gebied van klimaatadaptatie en collectieve energievoorzieningen dient het plan nog verder te worden versterkt en beter uitgewerkt.

Op al deze punten kunnen de Walden buurtgroep en de ARO-commissie elkaar de handen schudden. In onze “Gebiedsgerichte aanbevelingen voor de ontwikkeling van het Hocras-terrein” zijn al deze aspecten, én meer, met nadruk genoemd.

We merken verder op dat Mevrouw Luisman de hoge dichtheid verklaart in het licht van de huidige woningbouwopgave. Dit probleem wordt niet opgelost door een perceel ter grote van een postzegel, iets meer dan twee hectare, helemaal vol te plempen met zo’n 160 woningen. Een hogere opbrengst voor de projectontwikkelaar was een eerlijker verklaring geweest.

De commissie vraagt of de school niet teveel overlast oplevert voor de natuur in de directe omgeving. Mevrouw Luisman spreekt van mitigerende maatregelen zonder in detail te treden. De heer Dom van Gooise Meren laat optekenen dat de gemeente overtuigd is van deze plek, let wel, er staat niet dat deze plek goed is. Hij meldt ook dat er elders in de gemeente geen locatie beschikbaar is, maar uit de antwoorden op ons WOB verzoek is reeds overduidelijk gebleken dat de gemeente hier geen onderzoek naar heeft gedaan. Op deze wijze wordt de commissie verkeerd geïnformeerd en voor het blok zet.

We zijn het volledig eens met de commissie dat het groen binnen het plangebied ecologisch wordt ingericht en beheerd. Hier wringt wel de schoen dat veel woningen geen privé tuin krijgen en dat veel scholieren in de pauze buiten gaan rondlopen waardoor het groen zeer intensief zal worden benut en van de goede bedoelingen weinig terecht zal komen.

De commissie heeft op 30 augustus 2022 weer over het project gesproken, maar het verslag van deze bijeenkomst doet verder geen inhoudelijke mededelingen. We tasten dus in het duister wat de aanpassingen zijn en of de ARO-commissie met nieuwe adviezen is gekomen.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter