Erfgoed

Erfgoed

De notitie ‘Erfgoed Gooise Meren’ met de gebiedsbiografie ‘Tussen Vecht, Meren en Stuwwal’ (2021) is ook op het Hocras-terrein van toepassing: “De basis dient in stand te worden gehouden en erfgoed wordt als vertrekpunt en dragende kracht bij ruimtelijke ontwikkelingen gezien”. Dit sluit ook aan bij de nieuwe Omgevingswet, waarin erfgoed als een van de acht pijlers wordt neergezet. Concreet betekent dit dat het meest waardevolle deel van de stallen mee zal moeten worden genomen in het ontwerp. Dit is ook de conclusie van het onderzoeksrapport waar de gemeente zelf de opdracht voor heeft gegeven naar aanleiding van vragen van de Historische Kring Bussum en Erfgoedvereniging Heemschut. Deze aanbeveling luidt: “…dat het paardenstallencomplex voldoende erfgoedwaarden blijkt te bezitten om enige vorm van behoud en inpassing in de plannen van herontwikkeling van het Hocras–gebied in overweging te nemen en, bij transformatie, de belangrijkste karakteristieken van het gebouw zodoende in stand te houden.” Als goed voorbeeld van integratie zijn de woningen aan de Roemer Visscherlaan in Bussum te noemen waar woningen zijn gebouwd in de voormalige houtloods.

Wij bepleiten het voorhuis van de stallen te laten opnemen in het stedenbouwkundig plan juist als kenmerkende trekpleister en als samenbinder voor mensen. Tevens zou dit deel van de stallen de ecologische droge verbinding kunnen vormen met het Spanderswoud. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een omdenken vraagt van gemeenteraad en projectontwikkelaar. Daarom sluiten we af met een citaat van de bekende stedenbouwkundige Riek Bakker, die onlangs over Hotel New York in Rotterdam zei: “Er lagen plannen om het oude kantoor van de Holland-Amerika Lijn te slopen. Wie sloopt nu de geschiedenis van Rotterdam? Het initiatief om er een hotel te vestigen was een geschenk uit de hemel. Tegenwoordig verzint men dit soort trekpleisters om een project tot bloei te laten komen. Placemaking heet dat. Wij kregen het in de schoot geworpen.” Wij vinden dat de eigenaar/ontwikkelaar, oude en toekomstige bewoners van Landgoed Walden het recht hebben om dit soort trekpleisters tot bloei te laten komen. Juist omdat dit soort plaatsen mensen bindt.

Aanbeveling 9: Neem het erfgoed integraal op in de planvorming conform het advies van experts


Ingezonden brief

Op 12 december plaatste BussumsNieuws een artikel waarin de zorgen van een groep omwonenden waren…

Coup de commune

Na de bekendmaking van de fusie van GDP/Hart van BNM ontstond er een instabiele situatie…

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter