Hoogbouw aan de Franse Kampweg

Hoogbouw aan de Franse Kampweg

Indien op het Hocras-terrein – volgens de huidige plannen – 160 woningen, een middelbare school en een aantal bedrijfsunits zullen worden gerealiseerd, dan is deze woningdichtheid enkel te realiseren door flink de hoogte in te gaan.

De huidige bebouwing staat ver van de weg en is zo’n drie bouwlagen hoog. Volgens het huidige bestemmingsplan, goedgekeurd in 2012, geldt een maximale bouwhoogte van negen meter. Dit maximum is destijds met goede redenen gekozen. Zelfs met deze bouwhoogte schrijft de gemeente in de toelichting op het bestemmingsplan: “Het bedrijventerrein doemt uit het bos op en is zeer nadrukkelijk aanwezig”.

In de gepresenteerde plannen komen de gebouwen dichter bij de weg en gaat men uit van maximaal vijf woonlagen en een ondergrondse parkeerkelder. De hoge grondwaterstand zal dit laatste ernstig beperken. Dat worden dus zes bouwlagen en daarmee komt het dakrand op ca. 18 meter boven het maaiveld te liggen. Dit is hoog!

Voor bebouwing in Het Gooi is het illusielandschap het uitgangspunt en dit wordt breed gedragen. Zo kun je bij het fietsen of wandelen eindeloos ver kijken, zonder bebouwing te zien. Daardoor heb je de beleving dat je in een oneindig groot natuurgebied bent. De Hilversumse Meent is hiervan een uitstekend voorbeeld; de hele wijk is omzoomd met bomen waardoor het onzichtbaar is voor passanten.

Het is moeilijk voor te stellen hoe hoog het gaat worden op het Hocras-terrein en wat de impact is op de zichtlijnen, maar de nog aanwezige antennemast kan als referentiepunt dienen. Deze mast voor de mobiele telefonie is 24,8 meter hoog en steekt vér boven de huidige gebouwen (3 lagen!) en bomen uit. Ook met een hoogte van 18 meter zullen de bovenste verdiepingen zichtbaar boven de boomgrens uitsteken en passen daarmee dus niet binnen de uitgangspunten voor het illusielandschap. Onze visie dat de voorgestelde plannen ’té veel, té hoog en té vol’ zijn, is mede door deze horizonvervuiling ingegeven.

Locatie mast op het Hocras-terrein en de hoogte van de antenne.
Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter