Gebiedsgerichte aanpak

Gebiedsgerichte aanpak

Sectoraal beleid is niet langer toereikend om een goede leefomgeving te creëren. Een gebiedsgerichte aanpak betekent dat alle relevante beleidsterreinen (aspecten) die samenkomen op het Hocras-terrein worden meegenomen én dat het terrein wordt gezien als onderdeel van een groter geheel. Begin daarom met inplannen van eco-verbindingszones van het Hocras-terrein met de omgeving waarbij als uitgangspunten indicator soorten kunnen worden gebruikt (bijv. das, ringslang). Dit betekent concreet: dat er een duidelijke natte en droge eco-zone door- c.q. aan de rand van- het plangebied met een ecologische oversteek bij de Franse Kampweg ontstaat. Wij raden aan hiervoor een gekwalificeerd en ervaren ecologisch adviesbureau opdracht te geven om goed onderbouwd een uitwerking te maken op basis van de beste en laatste inzichten. 

  • Een belangrijk uitgangspunt is dat het rustgebied voor o.a. reeën en dassen van Nieuw Cruysbergen gehandhaafd blijft. En daarmee dat het hek gesloten blijft voor mensen ook als er een nieuwe wijk is ontstaan. 
  • Neem de ecologische corridor serieus. Zorg dat de strook mens- en hondvrij is en blijft. Dat verkeer met licht en geluid geen invloed heeft op het gebied. Bouw bijvoorbeeld eerder de sporthal aan de natuurcorridor dan een parkeerplaats.
  • Daarnaast zullen de gebouwen zoveel mogelijk natuur inclusief gebouwd worden om bij te dragen aan versterking van de biodiversiteit. Groen dak in combinatie met zonnepanelen. Wateropvang kan deel uitmaken van vergroening en verduurzaming. Straatverlichting is diervriendelijk.
  • Financierbaar: door actief middelen te zoeken bij de gemeente, provincie, regionale samenwerkingsverbanden, het Rijk en EU gelden. Ook kan het in de prijs van koop worden meegenomen, zie het voorbeeld van Nieuw Cruysbergen en GNR.

Aanbeveling 2: Ga uit van een gebiedsgerichte aanpak


Coup de commune

Na de bekendmaking van de fusie van GDP/Hart van BNM ontstond er een instabiele situatie…

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter