School

School

De vraag is of dit de beste plek is voor een grote brede middelbare school. De Walden buurtgroep heeft zijn bedenkingen en vindt dat er gekeken moet worden naar schoollocaties dichter bij het (woon)centrum van de gemeente vanwege natuur en veiligheid voor de scholieren over de Nieuwe ’s Gravelandseweg en langs de provinciale weg.

Ook de aanwezigheid van een benzinestation vraagt om nader onderzoek. Uit de correspondentie die de Walden buurtgroep heeft opgevraagd in het kader van een WOB-verzoek (download) blijkt, zoals eerder vermeld, dat een zorgvuldige verkenning naar andere locaties voor een nieuw te bouwen school niet is gedaan, in tegenstelling tot de bewering van de betrokken wethouder dat elke steen was omgedraaid. De Walden buurtgroep kan een aantal veiligere locaties binnen de gemeente noemen die nader onderzocht kunnen worden.

In de plannen voor een brede school van 1200 leerlingen is (nog) geen rekening gehouden met buitensportfaciliteiten. Voldoende sport en beweging voor de jeugd is zeer belangrijk.

Ook de mogelijke druk op buitenplaats Bantam is niet onderzocht.

Als de komst van een school toch doorgaat, is ons advies om het gebouw in het landschap te laten verzinken. Daarbij rijst de vraag hoe buitensport wordt gerealiseerd op zo’n ‘klein’ terrein waarbij zoveel functies samen moeten komen. Vooralsnog hebben wij grote twijfel bij de ruimtelijke onderbouwing. 

Naar onze mening zal de school medeverantwoordelijk moeten worden gemaakt (ook financieel) voor het mitigeren van ongewenste effecten op de natuur in Bantam, ’t Luye gat, Spanderswoud en Landgoed Nieuw Cruysbergen en op het Hocras terrein zelf.

Aanbeveling 7: Stel duurzaamheidseisen aan een eventueel te bouwen school


Ingezonden brief

Op 12 december plaatste BussumsNieuws een artikel waarin de zorgen van een groep omwonenden waren…

Passen en meten

In onze moeizame communicatie met de gemeente krijgen we vaak te horen dat er geen…

Kieswijzer Hocras-terrein

De Walden buurtgroep heeft een kieswijzer samengesteld waarin we alle politieke partijen in de gemeente…

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter