Balans

Balans

De huidige planvorming gaat uit van gebruik van 1,2 ha voor kleinschalige bedrijvigheid, 1,2 ha voor een school en 2,2 ha voor woningbouw. De bebouwingsgraad en het aantal wooneenheden bebouwing is hoog en veel in vergelijking met andere gebieden. Plan een expliciete ruimte in voor de functie natuur en ecologie. Er is meer kwaliteitsgroen nodig, in de vorm van inheemse soorten. Ons voorstel is om de bebouwing te verminderen naar een verdeling 1/3 natuur en 2/3 bebouwing en groen. Een goed adviesbureau kan een dergelijk plan in samenwerking met experts als Sovon, Ravon, Floron en Zoogdiervereniging op stellen. 

Aanbeveling 3: Breng balans aan tussen oppervlakte natuur en bebouwing


Hocras versus Stadstuin

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten werd Stadstuin in Amersfoort genoemd als mogelijk voorbeeld voor de plannen met…

Varen over het Luye Gat

In het voorjaarsnummer van Spiegelschrift, het magazine van de Vereniging Vrienden van het Spiegel in…

Kieswijzer Hocras-terrein

De Walden buurtgroep heeft een kieswijzer samengesteld waarin we alle politieke partijen in de gemeente…

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

Reageer via Facebook of Twitter