Wob: géén onderzoek naar alternatieve locaties

Wob: géén onderzoek naar alternatieve locaties

Gooise Meren heeft géén onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor nieuwbouw van een middelbare school. Voor de ferme uitspraken van wethouder Eijbersen zien we in het antwoord op ons Wob verzoek geen basis. Met de komst van de Hocras locatie richt de gemeente hier alle pijlen op. De zoektocht werd de facto omgekeerd, van zoek een passende locatie bij de revelante criteria naar zoek argumenten om de Hocras locatie te valideren.

Tijdens de eerste bewonersbijeenkomst over de herontwikkeling van de Hocras locatie op 7 juli 2020 verklaarde wethouder Eijbersen dat de Gemeente Gooise Meren de afgelopen jaren elke steen heeft omgedraaid in de zoektocht naar een geschikte locatie voor een middelbare school. We hebben deze uitspraak getoetst door een verzoek in te dienen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). (download hier het antwoord op ons Wob verzoek).

We stelden de gemeente vier vragen: (1) De criteria die zijn gebruikt in het zoekproces naar een locatie voor een nieuwe middelbare school? (2) Welke locaties er zijn onderzocht? (3) Een overzicht van alle afwegingen en/of conclusies waarom deze locaties niet voldoen aan de criteria? en (4) Dezelfde vraag als 3 maar dan voor de Hocras locatie, waarom is deze locatie wel geschikt?

In februari 2021 kregen we de reactie, maar de meeste vragen blijven onbeantwoord. Er is wel een onderzoek gedaan naar vier tijdelijke locaties, maar niet naar een geschikte locatie voor nieuwbouw. Op basis van de criteria die bij de tijdelijke locaties zijn genoemd, waren en 1 à 2 veelbelovend, maar de gemeente heeft hier verder niets mee gedaan. Een ambtenaar schrijft: “Jij en ik weten dat sommige locaties geschikt zouden kunnen zijn voor nieuwbouw, maar daar is niet naar gekeken …. en kwam de Hocras locatie voorbij”. Op onze vierde vraag waarom de Hocras locatie wel geschikt zou zijn, geven de stukken geen antwoord.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter