Wordt de Nieuwe ‘s Gravelandseweg een fietsstraat?

Wordt de Nieuwe ‘s Gravelandseweg een fietsstraat?

Tijdens de laatste Hocras bijeenkomst op 2 november 2021 opperde de Gemeente Gooise Meren het idee om van de Nieuwe ’s Gravelandseweg een fietsstraat te maken. De gemeente noemde deze optie om de fietsveiligheid te verhogen van de scholieren van en naar de nieuw te bouwen middelbare school. De Walden Buurtgroep vindt dit geen reële optie.

(Foto boven is niet de Nieuwe ’s Gravelandseweg en dient enkel ter illustratie van het begrip ‘fietsstraat’).

De Nieuwe ’s Gravelandseweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor zuidwest Bussum. Er geldt een maximumsnelheid van 50 km/h en er zijn vier versmallingen waar één auto tegelijk kan passeren. Het heeft de status van gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Per etmaal maken ruim 3000 motorvoertuigen er van gebruik, met de pieken in de ochtend- en avondspits. Voor het doorgaande autoverkeer uit het noorden, langs de westkant van Naarden en Bussum, is het een belangrijke weg naar het zuiden en eigenlijk zijn hiervoor geen alternatieve routes. Het is voor de bewoners van Het Spiegel ook een belangrijke ontsluitingsroute.

Naast de rijbaan liggen rood gekleurde, maar smalle, fietsstroken. Twee fietsers naast elkaar is eigenlijk nu al niet mogelijk en zeker niet zeker bij de versmallingen. Achter elkaar rijden is dan de oplossing of een fietser maakt gebruik van de autorijbaan terwijl de ander het fietspad volgt. Het fietsverkeer is matig intensief en leidt nauwelijks tot problemen, maar dit wordt anders met de komst van de school.

Met de komst van zo’n 1200 leerlingen verandert zit aanzienlijk. De weg zal nog meer een hoofdverkeersader worden met excessief fietsverkeer, vooral tijdens de ochtendspits en ‘s middags wanneer de leerlingen weer naar huis gaan, maar ook tijdens tussen- en pauze-uren. De praktijk wijst uit dat scholieren zich slecht houden aan de verkeersregels, met meerdere naast elkaar fietsen is niet ongewoon, en bij de versmallingen zal de meerderheid de rijbaan voor de auto’s gebruiken. In combinatie met het reguliere drukke autoverkeer is dit vragen om onveilige situaties.

Fietsroutes scholieren, hoe dikker de lijn des te meer scholieren van deze weg gebruik maken. De Nieuwe ’s Gravelandsweg is nog een dunne blauwe lijn die veel dikker en donkerder zal worden door de komst van de middelbare school. Bron: Mobiliteitsplan Gooise Meren, 2020, p.32.

Een ander probleem is de rotonde bij de Nieuwe ‘s Gravelandseweg en de Franse Kampweg. Als de gemeente het voor elkaar krijgt een fietspad ten noorden van de Franse Kampweg te realiseren, dan komen de fietsers vanuit school, richting Bussum voor een probleem. Ze moeten eerst oversteken en dan linksaf slaan om de weg naar Bussum te vervolgen of, wat nu al praktijk is, tegen het verkeer in schuin oversteken naar de juiste weghelft.

De fietsstraat zal leiden tot veel bredere fietspaden, minder ruimte voor auto’s en een lagere maximum snelheid. De vuistregel voor fietsstraten is een bovengrens van 2500 motorvoertuigen per etmaal en de Nieuwe ’s Gravelandseweg zit daar royaal boven. Het idee dat auto’s achter fietsers moeten rijden is inmiddels vervlogen omdat dit tot irritaties en juist gevaarlijke situaties leidt. De fietsstraat klinkt heel sympathiek, maar neemt het veiligheidsprobleem in combinatie met de drukte niet weg, om over de kosten maar te zwijgen. Het wordt hangen en wurgen om dit alles een juiste plaats te geven in de Nieuwe ’s Gravelandseweg.

Wegenstructuur Naarden en Bussum met de Nieuwe ’s Gravelandseweg (de rode lijn, linksonder op de kaart) als gebiedsontsluitingsweg. Bron: Mobiliteitsplan Gooise Meren, 2020, p.8.
Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter