Passen en meten

Passen en meten

In onze moeizame communicatie met de gemeente krijgen we vaak te horen dat er geen andere locaties voor de realisatie van een nieuwe middelbare school zouden zijn. De gemeente heeft het echter nooit onderzocht! Bewijs daarvoor kunt u lezen in het antwoord op ons WOB verzoek.

Ooit was er sprake van een ’tijdelijk’ gebouw dat alleen zou worden benut tijdens renovatie van de bestaande drie middelbare scholen. Daarvoor is minimaal onderzoek verricht naar een locatie binnen de gemeente Gooise Meren, maar al snel bleek een tijdelijk gebouw te duur en werd het hele plan afgeschoten.

Wij draaien het om!
In diverse schetsen voor het Hocras-terrein zijn enkele varianten voor een middelbare school ingetekend (zie hoofdfoto bovenaan). Blijkbaar voorziet de grootte van het ingetekende in de behoefte die de gemeente stelt aan een nieuwe school. We hebben deze schetsen op de juiste schaal naar diverse andere locaties gekopieerd en verrassend genoeg past deze nieuwbouw overal. Let wel: het is aan de gemeente om locaties te onderzoeken, wij doen alleen suggesties.

Omdat er ondertussen een fusie is ontstaan tussen het Willem de Zwijger College en de Vitusmavo zullen er niet één maar twee locaties gaan vrijkomen. Een nieuw te bouwen school – conform de schets – past op beide locaties. De nieuwe fusieschool is inmiddels opgestart en zal binnen enkele jaren volledig functioneren, een tijdsbestek dat nagenoeg gelijk zal zijn de ontwikkeling en realisatie van een nieuw schoolgebouw.

Schets van de door de gemeente gewenste nieuwe school ingepast op de locatie van het huidige Willem de Zwijgercollege aan de Nieuwe ‘s-Gravelandseweg.
Schets van de door de gemeente gewenste nieuwe school ingepast op de locatie van de huidige Vitusmavo aan de Cort van der Lindenlaan.

En er zijn nog meer mogelijkheden. We horen graag uw suggestie of mening.

Schets van de door de gemeente gewenste nieuwe school ingepast op een willekeurige plek op de Crailo locatie.
Schets van de door de gemeente gewenste nieuwe school ingepast op de locatie van het voormalige tuincentrum Johan vd Water aan de Huizerstraatweg, ideaal gelegen aan de sportvelden en bereikbaar via de veilige ventweg.
Schets van de door de gemeente gewenste nieuwe school ingepast op de centraal gelegen en veilig bereikbare locatie Slochterenlaan, hoek Laan van Suchtelen van de Haare.
Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter