Brandbrief naar raadsleden

Brandbrief naar raadsleden

Het bericht dat de raadsleden op 22 juni 2022 een thema-uur hebben over de Hocras-locatie heeft de Walden buurtgroep verrast. Van de projectleider hebben we later begrepen dat hetzelfde plan zal worden gepresenteerd dat de omwonenden in november 2021 al hebben gezien. In onze brandbrief aan de raad maken we onze bittere teleurstelling kenbaar dat met de aanbevelingen en suggesties niets is gedaan en roepen de raad op om met ons en andere belanghebbenden serieus in gesprek te gaan.

Op 2 november 2021 werd het plan gepresenteerd. De wethouder meldde dat er veel werk was verricht en dat er goed was geluisterd naar eerdere op- en aanmerkingen. Tijdens de presentatie werd al snel duidelijk dat de omwonenden een heel andere indruk hadden. Ook met de opmerkingen van deze avond is niets gedaan. In onze brandbrief (de brief is hier terug te vinden) hebben we onze teleurstelling als volgt samengevat:

  • van een duidelijk, overzichtelijk en vooraf vastgelegd participatieproces waarbij co-creatie voorop staat was geen sprake;
  • de gemeente heeft geen antwoord gegeven op de vraag of dit de beste locatie is voor een nieuwe middelbare school, terwijl een WOB verzoek heeft uitgewezen dat er geen uitgebreid onderzoek is gedaan naar andere mogelijkheden binnen de gemeente;
  • er is niets gedaan met het gemeentelijk onderzoek en de conclusies naar de cultuurhistorische waarden van de stallen van de voormalige renbaan.

In december 2021 heeft de Walden buurtgroep een rapport gepubliceerd met gebiedsgerichte aanbevelingen voor de ontwikkeling van het Hocras-terrein – in samenwerking met en ondersteund door buurtbewoners en (natuur)organisaties. Dit rapport is aan de gemeenteraad, college en eigenaar/ontwikkelaar gestuurd. U kunt het rapport hier downloaden.

De herontwikkeling van het Hocras-terrein met een school, woningen en bedrijven heeft een directe én nadelige impact op natuur, veiligheid en duurzaamheid. De beste oplossingen worden gevonden in overleg en samenwerking met alle omwonenden. Dat is in onze ogen niet gebeurd! Het stedenbouwkundig plan ontbeert daarom ook draagvlak: het is té veel, té hoog en té vol voor deze locatie aan de rand van de gemeente, ingeklemd tussen twee belangrijke natuurgebieden.

Het is aan de gemeente om alle belangen zorgvuldig af te wegen en mee te nemen. De Waldenbuurtgroep wil serieus gehoord worden zodat we gezamenlijk (eigenaar, gemeente, directe omwonenden, natuurorganisaties, historische en lokale belangenorganisaties) tot een waardevol, toekomstbestendig stedenbouwkundig plan kunnen komen.

Foto is van enkele jaren geleden.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter