Hocras versus Stadstuin

Hocras versus Stadstuin

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten werd Stadstuin in Amersfoort genoemd als mogelijk voorbeeld voor de plannen met het Hocrasterrein. Het ingehuurde projectbureau SVP was hierbij ook betrokken. Om de publieke ruimte te vergroten zijn de privé tuinen bij grondgebonden woningen klein of zelfs onbestaand. We zijn daar een kijkje gaan nemen.

Stadstuin

Stadstuin is in 2006 gerealiseerd, dus zo’n 16 jaar geleden. Het is zo’n 21 hectare groot en er staan 760 woningen, waarvan de helft sociaal. Simpel berekend is dit 275 vierkante meter per woning. Ze zijn opgenomen in standaardflats met drie woonlagen. De flats staan in rijen opgesteld. Tussen de flats liggen brede stroken groen, met aangeplante struiken en bomen. Het terrein is zacht glooiend. Privé tuinen ontbreken en is er alleen publiek groen. De onderstaande foto’s geven een impressie van het gebied.

De grasveldjes geven een parkachtig aanzicht, maar na al die jaren zijn de aangeplante bomen nog altijd weinig volgroeid. Het gras zijn speelveldjes met her en der trampolines, ander groot speelgoed, zandbakken, eettafels etc. Onder de flats zijn er parkeerkelders en opslagboxen. Op de straat staan de auto’s bumper aan bumper geparkeerd. Tegen de flats, onder de balkons, ligt tuinmeubilair en andere spullen waar de bewoners geen andere opslagoplossing voor hebben. Er zijn veel spelende kinderen, maar in de wijk ligt geen school.

Hocras wordt veel voller dan Stadstuin

Volgens de bekende gegevens komen er zo’n 160 woningen op het Hocrasterrein, waarvan 30% grondgebonden en een derde sociale woningbouw. De helft van het perceel is aangemerkt voor woningbouw. Dit betekent gemiddeld zo’n 140m2 per woning ofwel de helft van Stadstuin. De druk op het publieke groen ligt dan ook tweemaal zo hoog en dat is nog exclusief de impact van 1200 leerlingen die hier in de pauzes ook zullen recreëren.

In Stadstuin, louter een woonwijk, staan auto’s overal geparkeerd. De beschikbare inpandige parkeerplekken zijn dus ruim onvoldoende. Hoeveel inpandige parkeerplekken er gaan komen op het Hocrasterrein is nooit gespecificeerd. In Nederland zijn er gemiddeld 1,5 auto per huishouden, met 160 woningen komt dit op 240 auto’s. Optimistisch als we zijn, schatten we dat er één overdekte parkeerplaats per woning zal komen, waardoor er van de bewoners al 80 auto’s op straat komen te staan.

Voor de 20 bedrijfsunits is drie voertuigen per unit een redelijke veronderstelling, denk hierbij aan personeel, bedrijfswagens, bezoekers, leveranciers e.d.. Deze komen allemaal (zo’n 60 stuks) op straat. De school met 1200 leerlingen zal zo’n 130 medewerkers tellen. Als hiervan de helft met de auto komt, dan zijn er nog eens 65 auto’s waarvan 50 op het schoolterrein.

In totaal brengt dit het het aantal geparkeerde voertuigen op straat op 155. Dubbel gebruik van dezelfde parkeerplek is mogelijk. De school en bedrijven zijn echter min of meer op dezelfde tijden actief, dus voor de piekbelasting maakt het weinig uit. In dit rekenvoorbeeld is nog geen rekening gehouden met de bezoekers van de bewoners of van de landgoederen aan de andere kant van de Franse Kampweg. Bij de Stadstuin stond het al vol met geparkeerde auto’s en voor het Hocrasterrein zal de parkeerdruk minstens zo hoog zijn.

Op basis van deze simpele berekeningen wordt het heel vol! Het terrein is al versteend, en dit zal iets verbeteren, maar laten we niet teveel hopen. De hoge bouwdichtheid, de noodzakelijke wegen en parkeerplekken reduceren het gewenste groene karakter in ernstige mate. Het beperkte groen zal intensief gebruikt gaan worden voor allerlei activiteiten, mede door leerlingen in de voor- en naschoolse perioden en pauzes. Na de sloop en bouwactiviteiten zal het terrein er kaal bijliggen. Het groen moet nieuw worden aangelegd en een boom heeft 10 tot 20 jaar nodig hebben om tot een zekere wasdom te komen.

Het bezoek aan de Stadstuin was interessant. Het concept spreekt aan, maar de lessen voor het Hocrasterrein zijn evident en niet bijzonder positief. Het relatief kleine Hocrasterrein zal in deze vergelijking dubbel zo ‘stads’ zijn, zonder een sprietje ’tuin’.

PS. Op Crailo komen op 35 hectare (dat is exclusief vijf hectare voor bedrijven) 590 woningen, d.i. 600 m2 per woning. Op basis van de dezelfde bouwdichtheid van het Hocrasterrein zou er op Crailo plaats zijn voor 2500 (!) woningen.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

Reageer via Facebook of Twitter