Tag: Gemeente Gooise Meren

Regionale aantrekkingskracht VO school is niet onderbouwd

De Walden Buurtgroep heeft eerder gewezen op de onlogische plaats van de VO school aan de rand van Gooise Meren. Ver weg van de bestaande woonkernen en verder weg van de nieuwe groeikern ‘De Krijgsman’ in Muiden is niet mogelijk. Oud-wethouder Eijbersen noemde destijds een belangrijk positief argument voor deze locatie, namelijk het regionale belang…
Lees verder

Wat gaat de nieuwe school op het Hocras-terrein de belastingbetaler kosten?

De gemeente is al sinds 2020 hard bezig met het maken van de plannen voor een nieuwe school, maar nog altijd ontbreekt de financiële onderbouwing. Het college wil het stedenbouwkundigplan voor het Hocras-terrein vóór het zomerreces door de raad persen. Nog geen week geleden vroeg een raadslid naar de financiële onderbouwing, maar het antwoord van…
Lees verder

Collegebesluit om historische paardenstallen geen monumentale status te verlenen, is vernietigd!

In haar brief van 7 juni 2023 heeft de bezwaarschriftencommissie het besluit van het College van B&W om de paardenstallen géén monumentale status te verlenen vernietigd. Het college heeft de positieve adviezen van drie gerenommeerde partijen onterecht in de wind geslagen. Eigenaar en het college hebben hun argumenten onvoldoende onderbouwd.

Scholen vaak te dicht bij snelweg

Zo luidt de kop in de Gooi- en Eemlander van 5 mei 2023. Zo’n 3000 leerlingen in het verspreidingsgebied van De Gooi- en Eemlander lopen extra risico op gezondheidsschade door fijnstof doordat hun school te dicht bij een drukke weg ligt. Het is al jaren bekend dat scholen naast drukke verkeersaders tot gezondheidsproblemen bij leerlingen…
Lees verder

De raad gaat zich buigen over ‘life in the woods’

De raad is aan zet! In sneltreinvaart wordt het Hocras-project door de besluitvorming gejaagd. Er is nog een kans – voor de rechter er aan de pas gaat komen – om dit project bij te sturen. Op 10 mei is er een Politieke Avond en iedereen kan spreektijd aanvragen om zijn of haar visie te…
Lees verder

Inloopavond stedenbouwkundigplan Hocras-terrein

Op dinsdag 18 april is er een inloopavond met betrekking tot het stedenbouwkundigplan voor het Hocras-terrein. Het begint om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur. De informatie wordt door middel van informatie op panelen gedeeld. Iedereen kan naar het gemeentehuis komen en zich laten informeren,

Presentatie plan ‘de verbinding’ aan de gemeenteraad van Gooise Meren 

Op 5 april 2023 heeft de Walden Buurtgroep initiatief getoond door een presentatie te geven aan de gemeenteraad van Gooise Meren. Onze visie is ingegeven door de locatie van het terrein te midden van uniek groen, het aanwezige erfgoed en de behoefte aan woningen en kleine bedrijfsruimtes in onze gemeente. In december 2021 verscheen ons…
Lees verder

Hoorzitting paardenstallen – onze ervaring

Op 30 maart was er de bezwaarschriften hoorzitting met betrekking tot het besluit van het college van B&W om de paardenstallen op het Hocras-terrein géén monumentale status te verlenen. Bij de zitting waren aanwezig de twee bezwarenden, Bond Heemschut/Cuypersgenootschap en de Walden Buurtgroep versus de gemeente. Ook de eigenaar/projectontwikkelaar en enkele geïnteresseerden schoven aan. Bezwarenden…
Lees verder

Donderdag 30 maart  2023 om 16.30 uur hoorzitting paardenstallen

De Walden buurtgroep heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van het college van B&W om de paardenstallen van de voormalige draf- en renbaan niet als monument te erkennen. Op 30 maart is er een hoorzitting waar we onze bezwaren mondeling zullen toelichten. We vinden het bizar dat deze unieke paardenstallen, een van de weinig overgebleven…
Lees verder