Rapport Het Oversticht: paardenstallen hebben grote cultuurhistorische waarde!

Rapport Het Oversticht: paardenstallen hebben grote cultuurhistorische waarde!

De gemeente Gooise Meren heeft Het Oversticht gevraagd een second opinion te vellen over de historische paardenstallen van de voormalige Renbaan Cruysbergen. Het Oversticht oordeelt dat het complex niet alleen zeldzaam is, maar ook een grote cultuurhistorische waarde vertegenwoordigd. Zij bevelen aan het complex te behouden en op te nemen in de plannen voor het terrein.

Uit het rapport citeren we de belangrijkste paragraaf: “Het in 1893 / 1903-1904 gebouwde stalcomplex op het voormalige Renbaan Cruysbergen is met name van grote cultuurhistorische waarde, en in enige mate van architectuurhistorische waarde. Het herinnert aan de roemruchte geschiedenis van het gebied. Het houdt de herinnering aan de renbaan levend. Het heeft daar – naast zeldzaamheidswaarde als stalgebouw behorende bij een renbaan. Het ontwerp van het stalgebouw is aangetast, zowel op hoofdlijnen als in detail. Niettemin is de stalfunctie nog duidelijk herkenbaar. Als we het gebouw langs de lat van de vijf toetsingscriteria houden, krijgt het negen punten toegekend. Daarmee achten we het gebouw monumentwaardig.” Voor de geïnteresseerden is het hele rapport hier te lezen.

Deze conclusie en andere aanbevelingen van Het Oversticht omarmen wij. Al sinds het prille begin is de Walden buurtgroep voorstander van het behoud. Wij bepleiten het voorhuis van de stallen te laten opnemen in het stedenbouwkundig plan juist als kenmerkende trekpleister en als samenbinder voor mensen.

Het is wederom opvallend – en onbegrijpbaar – hoe de gemeente omgaat met deze informatie. Het rapport is gedateerd december 2021 en ligt al bijna een jaar in de la. De Walden buurtgroep heeft het pas een paar dagen in handen en heeft dit rapport beslist NIET van de gemeente gekregen. Ondanks dat de gemeente gloedvolle betogen houdt over burgerparticipatie in het algemeen. Op de gemeentelijke projectpagina van de Hocras-locatie staat dat omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming. We moeten helaas constateren dat de praktijk duidelijk heel anders is. Bij de zogenaamde ‘omgevingstafels’ hebben alle aanwezigen met verve gepleit voor het behoud van de stallen.

Op 25 oktober 2022 besloot het college van B&W de paardenstallen op het Hocrasterrein niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. De eigenaar/projectontwikkelaar heeft immers gedreigd de samenwerking te staken wanneer de stallen monument worden, omdat er dan niet meer sprake is van een haalbare ontwikkeling. Het college voerde zelf maximale zorgvuldigheid aan bij het onderzoek naar de monumentale status van het stalcomplex. Dat was puur voor de bühne, want de conclusie stond al bij voorbaat vast.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter