Coalitieakkoord wil plan dat op draagvlak omgeving kan rekenen

Coalitieakkoord wil plan dat op draagvlak omgeving kan rekenen

In het Coalitieakkoord Gooise Meren 2022 – 2026 wordt aandacht besteed aan Onderwijs en Onderwijshuisvesting. Het Hocras-terrein biedt volgens dit akkoord een kans om nieuwe functies te realiseren waaronder onderwijs. De coalitie wil komen tot een plan dat haalbaar en uitvoerbaar is dat op draagvlak van de omgeving kan rekenen, maar het draagvlak ontbreekt.

Na de gemeenteverkiezingen van maart 2022 zijn de politieke partijen om de tafel gaan zitten. D66, VVD, Hart voor BNM, GroenLinks hebben een overeenstemming bereikt dat is verwoord in het coalitieakkoord 2022-2026. (zie hier het akkoord)

Met betrekking tot de onderwijshuisvesting schrijven ze dat het Integraal Huisvestingsplan het richtsnoer is. Meer specifiek ziet de coalitie het vertrek van de Hocras als een kans om daar nieuwe functies te realiseren: onderwijs, wonen en werken. Er is een stedenbouwkundig plan in de maak, dat met diverse organisaties en inwoners is besproken, om te komen tot een haalbaar en uitvoerbaar plan dat op draagvlak van de omgeving kan rekenen. De coalitie streeft naar een definitief besluit in het najaar van 2022.

De Walden buurtgroep heeft diverse malen kenbaar gemaakt dat het huidige stedenbouwkundigplan niet wordt gesteund. Op alle bijeenkomsten en tijdens vele gesprekken hebben we aangegeven dat de combinatie van deze drie functies op zo’n klein terrein moeizaam is en helemaal op de schaal die nu wordt voorgesteld. Een grote middelbare school met 1200 leerlingen, ruim 150 woningen én ruimte voor bedrijven is gewoon te veel! De in het coalitieakkoord genoemde ambities om leerlingen te laten leren in een toekomstgerichte, veilige en duurzame omgeving én passende woonruimte in een groene, schone en veilige omgeving én het behoud van werkgelegenheid is onverenigbaar. Keuzes moeten gemaakt worden!

De Walden buurtgroep wil met alle belanghebbenden serieus de discussie aangaan om tot toekomstbestendig plan voor dit terrein te komen.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

Reageer via Facebook of Twitter