Voormalige paardenstallen Cruysbergen moeten behouden blijven

Voormalige paardenstallen Cruysbergen moeten behouden blijven

Erfgoedvereniging Heemschut heeft zich opnieuw gestort op een complex in Bussum dat ze graag wil behouden voor het nageslacht. Ditmaal gaat het om de ’historische’ paardenstallen van de voormalige Draf- en Renbaan Cruysbergen direct achter de Hocras.


Artikel uit de Gooi- en Eemlander van woensdag 4 november 2020. Tekst: Joyce Huibers


En weer probeert Heemschut een Bussums gebouw van de sloop te redden met een monumentenaanvraag; Voormalige paardenstallen van Draf- en Renbaan Cruysbergen moeten behouden blijven in ontwikkeling Hocrasterrein

Helemaal onverwachts komt de aanvraag voor een gemeentelijke monumentenstatus voor de stallen niet. Sinds bekend is dat de Hocraseigenaar in overleg met de gemeente op het terrein een middelbare school, woningen en kleine bedrijfsunits wil bouwen, wijzen buurtbewoners al op de, vanuit historisch oogpunt, belangrijke stallen.

Verwijzing

Bij de laatste bijeenkomst over de invulling van het Hocrasterrein werd duidelijk dat de stallen zeer waarschijnlijk niet bewaard blijven. Hooguit zou in het ontwerp van de nieuwe woningen of school een verwijzing komen naar de voormalige renbaan. Aangezien de stallen op dit moment geen monumentenstatus hebben, hoeven ze ook niet behouden te blijven.

Heemschut wil dit nu voorkomen. Volgens de vereniging moet bij dergelijke grootschalige stedenbouwkundige ontwikkelingen een cultuurhistorische verkenning komen van het gebied. Zodat de juiste afweging gemaakt kan worden of (cultuur)historische, geografische of landschappelijke overblijfselen behouden kunnen blijven. Naar het idee van Heemschut is in het geval van de paardenstallen nog onvoldoende bekeken in hoeverre deze zijn in te passen in de ontwikkeling van het Hocrasterrein.

Chaletstijl

Naar het idee van de vereniging zijn de langgerekte paardenstallen uit cultuurhistorisch oogpunt belangrijk genoeg om te behouden. De bouwstijl is eenvoudig en landelijk, met chaletstijl-invloeden, maar vereist wel nader onderzoek. Hoewel Draf- en Renbaan Cruysbergen slechts twintig jaar dienst heeft gedaan, tussen 1893 en 1913, was het complex landelijk bekend.

Het is de zoveelste keer dat een Heemschut opkomt voor een gebouw in Bussum dat op de nominatie staat gesloopt te worden. Eerder gebeurde dat al met ’Van Gogh-villa’ Eikenhof, waarvoor de procedure inmiddels loopt, en met de De Bazelhuisjes aan de Verhulstlaan die daardoor deels gered zijn.

De gemeente Gooise Meren is nog steeds bezig met de actualisatie van de monumentenlijst. Die lijst moet grotendeels gaan voorkomen dat historisch belangrijke panden over het hoofd worden gezien bij bouwplannen zoals nu op het Hocrasterrein. Enkele partijen vroegen eerder dit jaar om vaart te maken met die lijst.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter