Search Results for “participatie”

Was burgerparticipatie in het coalitieakkoord 2018-2022 geslaagd?

In het vorige coalitieakkoord 2018-2022 werd veel aandacht besteed aan burgerparticipatie. Goede voornemens en schone beloften stonden er vermeld met het doel een sterke, betrouwbare en democratische lokale overheid te bewerkstelligen. In de praktijk bleek dit moeilijk realiseerbaar gezien het kritische rapport van de Rekenkamer en onze eigen ervaringen in het Hocras project. In het…
Lees verder

Participatie

De Rekenkamer van de Gemeente Gooise Meren heeft in juli 2021 onderzoek gedaan naar het participatieproces in de gemeente. De aanbevelingen en conclusies wil de Walden buurtgroep graag in het Hocras-proces realiseren in nauwe samenwerking met de alle hierboven genoemde stakeholders, de eigenaar en de gemeente. Nu is het participatieproces verwarrend. Dat werd duidelijk bij…
Lees verder

De raad gaat zich buigen over ‘life in the woods’

De raad is aan zet! In sneltreinvaart wordt het Hocras-project door de besluitvorming gejaagd. Er is nog een kans – voor de rechter er aan de pas gaat komen – om dit project bij te sturen. Op 10 mei is er een Politieke Avond en iedereen kan spreektijd aanvragen om zijn of haar visie te…
Lees verder

WOO-antwoorden Gooise Meren: een dikke onvoldoende!

Bijna acht maanden (!) na het indienen van het Woo-verzoek heeft de Walden buurtgroep eindelijk op 23 februari de antwoorden gekregen. Dat de wettelijke termijn zes weken is, laat zien dat er géén haast is gemaakt. We ontvingen een pakket van 1,5 Gb, bestaande uit bijna 300 documenten. De verzameling documenten heeft als einddatum 4…
Lees verder

Rapport Het Oversticht: paardenstallen hebben grote cultuurhistorische waarde!

De gemeente Gooise Meren heeft Het Oversticht gevraagd een second opinion te vellen over de historische paardenstallen van de voormalige Renbaan Cruysbergen. Het Oversticht oordeelt dat het complex niet alleen zeldzaam is, maar ook een grote cultuurhistorische waarde vertegenwoordigd. Zij bevelen aan het complex te behouden en op te nemen in de plannen voor het…
Lees verder

Woo: Wachten Op Openheid

Begin juli 2022 heeft de Walden buurtgroep een Woo-verzoek ingediend bij de gemeente om informatie boven tafel te krijgen over de afspraken en ontwikkelingen met betrekking tot de Hocras locatie. Na een goede en constructieve start is het proces vastgelopen in een bureaucratisch moeras en is het nog altijd onzeker wanneer we de informatie mogen…
Lees verder

Brandbrief naar raadsleden

Het bericht dat de raadsleden op 22 juni 2022 een thema-uur hebben over de Hocras-locatie heeft de Walden buurtgroep verrast. Van de projectleider hebben we later begrepen dat hetzelfde plan zal worden gepresenteerd dat de omwonenden in november 2021 al hebben gezien. In onze brandbrief aan de raad maken we onze bittere teleurstelling kenbaar dat…
Lees verder

Kieswijzer Hocras-terrein

De Walden buurtgroep heeft een kieswijzer samengesteld waarin we alle politieke partijen in de gemeente Gooise Meren hebben gevraagd om hun standpunten over de inrichting van het Hocras-terrein toe te lichten. Onderstaand een overzicht, met grote dank voor de toegestuurde antwoorden.

‘Te veel, te hoog en te vol, past niet in dit gebied’ 

Omwonenden Hocras-gebied presenteren rapport met aanbevelingen De herontwikkeling van het Hocras-terrein wordt met de dag actueler. De gemeente Gooise Meren heeft grootschalige bouwplannen die de buurt drastisch gaan veranderen. In reactie hierop hebben leden van Buurtgroep Walden – een groep omwonenden – een rapport geschreven met aanbevelingen.  Artikel uit het BussumsNieuws van 14 januari 2022.…
Lees verder