Woo: Wachten Op Openheid

Woo: Wachten Op Openheid

Begin juli 2022 heeft de Walden buurtgroep een Woo-verzoek ingediend bij de gemeente om informatie boven tafel te krijgen over de afspraken en ontwikkelingen met betrekking tot de Hocras locatie. Na een goede en constructieve start is het proces vastgelopen in een bureaucratisch moeras en is het nog altijd onzeker wanneer we de informatie mogen verwachten.

Op 5 juli 2022 heeft de Walden buurtgroep een verzoek om informatie ingediend in het kader van de Wet open overheid (Woo). Als omwonenden en belangstellenden zijn we nauw betrokken bij de herontwikkelingsplannen van de Hocras locatie, maar de informatievoorziening vanuit de gemeente en projectontwikkelaar stokt volledig. De Hocras projectpagina op de website van de gemeente is al een jaar niet bijgewerkt. Als de gemeente geen informatie deelt, dan moeten we het halen!

Na het indienen van het verzoek namen de projectverantwoordelijken bij de gemeente redelijk snel, zo’n twee weken later, contact met ons op. De vakanties stonden voor de deur en het was een groot pakket met informatie. We bespraken de mogelijkheid van het aanleveren van de informatie in deelpakketten en een paar weken extra boven de wettelijke termijn van vier + twee weken was voor de Walden buurtgroep geen bezwaar. De enige voorwaarde die de buurtgroep heeft gesteld, is dat de informatie vóór het thema-uur in de gemeenteraad zou worden aangeleverd. Hier kwamen geen opmerkingen op. We hadden het vertrouwen dat dit zou lukken, immers bij het overleg was de hele Woo-keten binnen de gemeente betrokken.

Begin september hebben we geïnformeerd naar de stand van zaken met betrekking tot ons Woo-verzoek. Op 12 september kregen we bericht dat het antwoord nog héél heel lang op zich laat wachten, tot mogelijk twee maanden. De teller staat dan op 20 (!) weken en zo’n enorme vertraging is zeker niet conform de wet en afspraken.

Op 19 september kregen we bericht dat het thema-uur op de agenda was geplaatst voor 28 september. Op ons voorstel om het thema uur uit te stellen werd niet positief gereageerd met als argument: “bij een Woo-verzoek spelen uw belangen geen enkele rol”.

De wettelijke termijn is reeds ruimschoots overtreden. De wet is helder: lukt het niet binnen zes weken, dan maakt de gemeente afspraken met de indiener van het Woo-verzoek. Ook dit is niet gebeurd. We kregen alleen – met redenen omkleed – een mededeling dat het veel langer gaat duren. Op ons voorstel voor de aanlevering van informatie in deelpakketten is tot op heden niet gereageerd. Een indicatie wanneer de Walden buurtgroep de informatie kan verwachten, is tot op vandaag niet gedeeld.

Het frustreert ons ten zeerste dat de informatievoorziening met betrekking tot de plannen zo stroef loopt. We begrijpen de opgaven van projectontwikkelaar en gemeente. Bij de gemeente, partner in dit project, staan participatie en draagvlak hoog in het vaandel, maar (tijdig) delen van informatie hoort daar blijkbaar niet bij.

Update (1): Op 4 november, precies vier maanden na het verzoek is ingediend, heeft de buurtgroep nog altijd geen documenten gezien. Op de vraag wanneer de buurtgroep eindelijk de antwoorden krijgt, wordt ook niet gereageerd!

Update (2): Op 9 december weer een vaag antwoord gekregen op de vraag wanneer we de documenten van ons Woo verzoek kunnen verwachten. Begin 2023, ofwel na zo’n zes maanden in plaats van de wettelijke termijn van zes weken, lijkt het vroegste moment. Er mag dan hard gewerkt worden, aldus de gemeente, maar in onze ogen weinig gepresteerd.

Update (3): Op 4 januari 2023 was het precies ZES MAANDEN geleden dat we het Woo verzoek hebben ingediend. De wettelijke termijn is ZES WEKEN. Voor de zoveelste keer contact gezocht met de betrokken afdeling, maar nog altijd geen respons wanneer de buurtgroep de antwoorden kan verwachten. Het is evident dat de gemeente de wet aan de laars lapt.

Update (4): Eindelijk, op 9 februari 2023 kreeg de buurtgroep het besluit op het Woo verzoek. Veel schone woorden dat de gemeente zich aan de wet moet houden en heeft gehouden, maar niets over de royale overschrijding van de wettelijke termijn. We lezen verder “Geen uitgestelde feitelijke verstrekking van de antwoorden” en de informatie wordt gelijktijdig met dit besluit verstrekt. Het is op dit moment van schrijven 22 februari en nog altijd géén antwoorden. In een mail hebben we de gemeente hierop gewezen, maar géén reactie! Is hier sprake van pure opzet om de buurtgroep vanaf alle kanten in de wielen te rijden?

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter