Zorgen van de fietsersbond over ontsluiting

Zorgen van de fietsersbond over ontsluiting

In een nieuwsbrief van de Fietsersbond, afdeling Gooise Meren, wordt aandacht besteed aan de ontsluiting van het Hocras terrein. Centraal staat daarin ook de strijd die het lokale bestuur al jaren met de provincie voert, nadat het noordelijke fietspad – zonder overleg – in een voetpad is veranderd. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.


De Hocras is verhuisd. Momenteel worden er plannen ontwikkeld voor woningbouw en een school. Veelal is bij planontwikkeling onvoldoende aandacht voor de ontsluiting. Omdat het in dit geval niet alleen om woningbouw gaat, maar ook een grote middelbare school is een veilige ontsluiting per fiets een randvoorwaarde. Voor zowel bewoners van de wijk als voor het personeel is een goede aansluiting op het OV van belang, voor leerlingen uiteraard ook richting Weesp, Bussum en Naarden.

Tijdens het groot onderhoud van de Franse Kampweg, 2 jaar geleden, is tijdens de inspraak veel aandacht geweest voor veilige fietsvoorzieningen, m.n. aan de noordzijde van de weg. Een fietspad aan de noordzijde voorkomt immers dat fietsers 2 keer een gevaarlijke oversteek moeten maken. Het fietspad, dat er nu ligt is te smal en is ook te dicht langs de rijbaan gesitueerd. Ondanks alle inspanningen is de inspraak echter volledig in het honderd gelopen (met dank aan de provincie) en is er met de fietsvoorzieningen weinig gedaan. Alleen de oversteekplaatsen bij de Gamma/Hocras en de Melkstraat zijn verbeterd. O.i. is echter 2 keer een gevaarlijke weg oversteken nog altijd vele malen onveiliger dan niet oversteken.

Het pad, zoals dat er ligt, is niet druk, maar voorziet wel in een behoefte. Het verbaasde dan ook menigeen dat het fietspad plotseling is veranderd in een voetpad. Een bezwaarprocedure hierover loopt nog.

Bij de ontwikkeling van het Hocrasterrein is deze onveilige situatie opnieuw actueel geworden en worden er ook ideeën gepresenteerd om de rijbaan van de Franse Kampweg te verleggen/versmallen en aan de noordzijde een twee-richtingenfietspad te realiseren. Hierbij gaat het dus om het wegdeel tussen de Melkstraat en de Nieuwe ’s-Gravelandseweg. Tevens zou de Nieuwe ’s-Gravelandseweg dan als fietsstraat ingericht kunnen worden.

Hoe realistisch deze plannen zijn is verre van duidelijk en de vraag blijft natuurlijk, hoe de aansluiting vanaf de rotonde Nieuwe ’s-Gravelandseweg/Franse Kampweg richting station Bussum-Zuid gerealiseerd gaat worden. De gemeente verwacht immers van haar inwoners en werkenden dat zij van het OV gebruik maken. In de huidige situatie is het fietspad over de hei het meest voor de hand liggend. Dit zal op bezwaren stuiten van het Goois Natuurreservaat, en bovendien kan het huidige pad niet worden gezien als een volwaardige fietsverbinding. Hierover wordt echter nog in alle talen gezwegen. Ook is een goede stallingsvoorziening aan de westzijde van het station geheel buiten beeld.

De kans is dan ook erg groot dat er straks een wijk, met middelbare school gerealiseerd gaat worden en dat de plannen voor een goede ontsluiting voor de fietsers vanwege te hoge kosten in de kast verdwijnen of slechts ten dele worden uitgevoerd. Wij hopen dat de politiek hier scherp op gaat letten.

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter