Search Results for “school”

Regionale aantrekkingskracht VO school is niet onderbouwd

De Walden Buurtgroep heeft eerder gewezen op de onlogische plaats van de VO school aan de rand van Gooise Meren. Ver weg van de bestaande woonkernen en verder weg van de nieuwe groeikern ‘De Krijgsman’ in Muiden is niet mogelijk. Oud-wethouder Eijbersen noemde destijds een belangrijk positief argument voor deze locatie, namelijk het regionale belang…
Lees verder

Wat gaat de nieuwe school op het Hocras-terrein de belastingbetaler kosten?

De gemeente is al sinds 2020 hard bezig met het maken van de plannen voor een nieuwe school, maar nog altijd ontbreekt de financiële onderbouwing. Het college wil het stedenbouwkundigplan voor het Hocras-terrein vóór het zomerreces door de raad persen. Nog geen week geleden vroeg een raadslid naar de financiële onderbouwing, maar het antwoord van…
Lees verder

Welke school verhuist naar Hocrasterrein?

Welke school verhuist er nu straks naar het Hocrasterrein? Kunnen leerlingen deze locatie wel echt veilig bereiken? In hoeverre moet en kan de omringende natuur beschermd worden? Wethouder Jorrit Eijbersen vraagt de raad van Gooise Meren om 75.000 euro beschikbaar te stellen om op dit soort vragen komend voorjaar gedegen antwoord te geven.

School op plek Hocras is vragen om moeilijkheden

De mogelijke komst van een middelbare school op het Hocrasterrein aan de Franse Kampweg in Bussum houdt de gemoederen van omwonenden en belanghebbenden bezig. Bewoners Hans Schaapherder en Michiel Olland begrijpen de keuze voor deze plek niet. ,,Een school bouwen aan een gevaarlijke drukke weg, tegenover een uniek natuurgebied? Dat is vragen om problemen.” Artikel…
Lees verder

Wonen, werken én een nieuwe middelbare school

Wonen, werken en een nieuw schoolgebouw voor een van de bestaande middelbare scholen in Bussum. Die combinatie hoopt de gemeente Gooise Meren te realiseren op het terrein van de voormalige Hocras aan de Franse Kampweg.

School

De vraag is of dit de beste plek is voor een grote brede middelbare school. De Walden buurtgroep heeft zijn bedenkingen en vindt dat er gekeken moet worden naar schoollocaties dichter bij het (woon)centrum van de gemeente vanwege natuur en veiligheid voor de scholieren over de Nieuwe ’s Gravelandseweg en langs de provinciale weg. Ook…
Lees verder

Scholen vaak te dicht bij snelweg

Zo luidt de kop in de Gooi- en Eemlander van 5 mei 2023. Zo’n 3000 leerlingen in het verspreidingsgebied van De Gooi- en Eemlander lopen extra risico op gezondheidsschade door fijnstof doordat hun school te dicht bij een drukke weg ligt. Het is al jaren bekend dat scholen naast drukke verkeersaders tot gezondheidsproblemen bij leerlingen…
Lees verder

De raad gaat zich buigen over ‘life in the woods’

De raad is aan zet! In sneltreinvaart wordt het Hocras-project door de besluitvorming gejaagd. Er is nog een kans – voor de rechter er aan de pas gaat komen – om dit project bij te sturen. Op 10 mei is er een Politieke Avond en iedereen kan spreektijd aanvragen om zijn of haar visie te…
Lees verder

Inloopavond stedenbouwkundigplan Hocras-terrein

Op dinsdag 18 april is er een inloopavond met betrekking tot het stedenbouwkundigplan voor het Hocras-terrein. Het begint om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur. De informatie wordt door middel van informatie op panelen gedeeld. Iedereen kan naar het gemeentehuis komen en zich laten informeren,