Search Results for “paardenstal”

Collegebesluit om historische paardenstallen geen monumentale status te verlenen, is vernietigd!

In haar brief van 7 juni 2023 heeft de bezwaarschriftencommissie het besluit van het College van B&W om de paardenstallen géén monumentale status te verlenen vernietigd. Het college heeft de positieve adviezen van drie gerenommeerde partijen onterecht in de wind geslagen. Eigenaar en het college hebben hun argumenten onvoldoende onderbouwd.

Hoorzitting paardenstallen – onze ervaring

Op 30 maart was er de bezwaarschriften hoorzitting met betrekking tot het besluit van het college van B&W om de paardenstallen op het Hocras-terrein géén monumentale status te verlenen. Bij de zitting waren aanwezig de twee bezwarenden, Bond Heemschut/Cuypersgenootschap en de Walden Buurtgroep versus de gemeente. Ook de eigenaar/projectontwikkelaar en enkele geïnteresseerden schoven aan. Bezwarenden…
Lees verder

Donderdag 30 maart  2023 om 16.30 uur hoorzitting paardenstallen

De Walden buurtgroep heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van het college van B&W om de paardenstallen van de voormalige draf- en renbaan niet als monument te erkennen. Op 30 maart is er een hoorzitting waar we onze bezwaren mondeling zullen toelichten. We vinden het bizar dat deze unieke paardenstallen, een van de weinig overgebleven…
Lees verder

De voormalige paardenstallen van de historische Bussumse paardenrenbaan zijn momenteel in gebruik als boerderij

Bezwaarschrift tegen sloop historische paardenstallen

Op 4 december 2022 heeft de Waldenbuurtgroep bezwaar aangetekend tegen het besluit van het college van B&W om de historische paardenstallen op het voormalige Hocras-terrein niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ons hele bezwaarschrift is hier te lezen.

Rapport Het Oversticht: paardenstallen hebben grote cultuurhistorische waarde!

De gemeente Gooise Meren heeft Het Oversticht gevraagd een second opinion te vellen over de historische paardenstallen van de voormalige Renbaan Cruysbergen. Het Oversticht oordeelt dat het complex niet alleen zeldzaam is, maar ook een grote cultuurhistorische waarde vertegenwoordigd. Zij bevelen aan het complex te behouden en op te nemen in de plannen voor het…
Lees verder

Historische paardenstallen: géén gemeentelijk monument!

Op 25 oktober 2022 besloot het college van B&W de paardenstallen op het Hocrasterrein niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit staat vermeld in een mededeling aan de raad. In 2020 heeft de gemeente drie aanvragen ontvangen voor een monumentenstatus voor de historische paardenstallen aan de Franse Kampweg. Namelijk van de Historische Kring Bussum,…
Lees verder

Paardenstallen van de voormalige renbaan Cruysbergen het behouden waard

In december 2020 heeft de gemeente een rapport ontvangen over de bouw- en cultuurhistorische waarden van de paardenstallen op het Hocrasterrein. De conclusie luidt dat het stallencomplex voldoende erfgoedwaarden bezit om enige vorm van behoud en inpassing in de plannen van herontwikkeling van het Hocrasgebied in overweging te nemen en, bij transformatie, de belangrijkste karakteristieken…
Lees verder

Voormalige paardenstallen Cruysbergen moeten behouden blijven

Erfgoedvereniging Heemschut heeft zich opnieuw gestort op een complex in Bussum dat ze graag wil behouden voor het nageslacht. Ditmaal gaat het om de ’historische’ paardenstallen van de voormalige Draf- en Renbaan Cruysbergen direct achter de Hocras.

Regionale aantrekkingskracht VO school is niet onderbouwd

De Walden Buurtgroep heeft eerder gewezen op de onlogische plaats van de VO school aan de rand van Gooise Meren. Ver weg van de bestaande woonkernen en verder weg van de nieuwe groeikern ‘De Krijgsman’ in Muiden is niet mogelijk. Oud-wethouder Eijbersen noemde destijds een belangrijk positief argument voor deze locatie, namelijk het regionale belang…
Lees verder