Search Results for “natuur”

Natuur

Een veelvoorkomend misverstand is dat men denkt dat het omzetten van een geïsoleerd bedrijventerrein naar een dicht bebouwde woonwijk beter zou zijn voor de omgeving. Het Hocras bedrijventerrein heeft door zijn gerichte retail-activiteiten tot nu toe een geringe impact gehad op de omliggende natuur. Een volle wijk met school, 160 woningen en kleinere bedrijven op…
Lees verder

De raad gaat zich buigen over ‘life in the woods’

De raad is aan zet! In sneltreinvaart wordt het Hocras-project door de besluitvorming gejaagd. Er is nog een kans – voor de rechter er aan de pas gaat komen – om dit project bij te sturen. Op 10 mei is er een Politieke Avond en iedereen kan spreektijd aanvragen om zijn of haar visie te…
Lees verder

Inloopavond stedenbouwkundigplan Hocras-terrein

Op dinsdag 18 april is er een inloopavond met betrekking tot het stedenbouwkundigplan voor het Hocras-terrein. Het begint om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur. De informatie wordt door middel van informatie op panelen gedeeld. Iedereen kan naar het gemeentehuis komen en zich laten informeren,

Presentatie plan ‘de verbinding’ aan de gemeenteraad van Gooise Meren 

Op 5 april 2023 heeft de Walden Buurtgroep initiatief getoond door een presentatie te geven aan de gemeenteraad van Gooise Meren. Onze visie is ingegeven door de locatie van het terrein te midden van uniek groen, het aanwezige erfgoed en de behoefte aan woningen en kleine bedrijfsruimtes in onze gemeente. In december 2021 verscheen ons…
Lees verder

WOO-antwoorden Gooise Meren: een dikke onvoldoende!

Bijna acht maanden (!) na het indienen van het Woo-verzoek heeft de Walden buurtgroep eindelijk op 23 februari de antwoorden gekregen. Dat de wettelijke termijn zes weken is, laat zien dat er géén haast is gemaakt. We ontvingen een pakket van 1,5 Gb, bestaande uit bijna 300 documenten. De verzameling documenten heeft als einddatum 4…
Lees verder

De voormalige paardenstallen van de historische Bussumse paardenrenbaan zijn momenteel in gebruik als boerderij

Bezwaarschrift tegen sloop historische paardenstallen

Op 4 december 2022 heeft de Waldenbuurtgroep bezwaar aangetekend tegen het besluit van het college van B&W om de historische paardenstallen op het voormalige Hocras-terrein niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ons hele bezwaarschrift is hier te lezen.

Ingezonden brief

Op 12 december plaatste BussumsNieuws een artikel waarin de zorgen van een groep omwonenden waren opgenomen. De door de bewoners ingestuurde brief met 10 zorgpunten werd vrijwel integraal overgenomen, maar het artikel was helaas alleen door betalende abonnee’s te lezen. Omdat de brief en het artikel de aandacht van alle inwoners verdienen, zijn ze hieronder…
Lees verder

Historische paardenstallen: géén gemeentelijk monument!

Op 25 oktober 2022 besloot het college van B&W de paardenstallen op het Hocrasterrein niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit staat vermeld in een mededeling aan de raad. In 2020 heeft de gemeente drie aanvragen ontvangen voor een monumentenstatus voor de historische paardenstallen aan de Franse Kampweg. Namelijk van de Historische Kring Bussum,…
Lees verder

Hocras onderwerp van Politieke Avond op 28 september 2022

Na bijna een jaar komt er weer beweging in het Hocras dossier. Op woensdag 28 september is een thema-uur gereserveerd om de gemeenteraad te informeren over het stedenbouwkundigplan ter voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure. De bijeenkomst is in de Raadszaal van 20.45 tot 21.45 uur en is ook thuis digitaal te volgen. Op 2 november 2021…
Lees verder